Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
มือใหม่เล่นหุ้น
Fundamental
การเงิน
ค่าของเงินตามเวลา (TVM)
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
เงินทุนและหลักทรัพย์
Most Recent
 
Read More
Sep 21, 2014

KGI – บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น KGI ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI Securities Thailand PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 15 ธ.ค. 2532 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อย่างครบวงจร สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ธุรกรรมค้าหลักทรัพย์ 3. ธุรกรรมที่ปรึกษาการลงทุน 4. ธุรกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5. ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [...]

62
 
Read More
Sep 19, 2014

KCAR – บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น KCAR ชื่อบริษัท บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) Krungthai Car Rent & Lease PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 01 ธ.ค. 2548 บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทการจัดหารถยนต์ให้เช่าแบบสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) อายุการเช่าส่วนใหญ่มีตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และการให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rent) อายุการเช่าไม่เกิน 1 ปี (ช่ารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน) นอกจากนี้บริษัทยังมีการจำหน่ายรถยนต์เช่าที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่าผ่านตัวแทนจำหน่ายคือบริษัทย่อย [...]

31
 
Read More
Sep 17, 2014

JMT – บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น JMT ชื่อบริษัท บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) JMT Network Services PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 27 พ.ย. 2555 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

JMT เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพที่เจ้าหนี้ไม่สามารถติดตามได้ ซึ่งครอบคลุมหนี้ทุกประเภท และบริษัทยังดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพอันเป็นผลจากที่ธนาคารสถาบันการเงินรวมถึงบริษัทเช่าซื้อบางแห่งมีนโยบายที่จะลดสัดส่วนหนี้ด้อยคุณภาพและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมอื่น ๆ เช่น การให้บริการด้านกฎหมาย เป็นต้น

2697
 
Read More
Sep 10, 2014

IFS – บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น IFS ชื่อบริษัท บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) IFS Capital (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 10 ส.ค. 2553 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS) เป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านธุรกิจแฟคเตอริ่งของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งด้านความมั่นคงและคุณภาพของการบริการที่เป็นเลิศ มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีบริษัทในเครืออยู่ในอีกหลายประเทศ อาทิเช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย เป็นต้น บริการทางด้านการเงินของ IFS ได้แก่ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง ลิสซิ่ง/เช่าซื้อ แอลซี ทีอาร์ (CONFIRMING LC/TR), INVENTORY [...]

279
 
Read More
Sep 3, 2014

GL – บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น GL ชื่อบริษัท บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) Group Lease PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 13 ต.ค. 2547 บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2529 เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ต่อมาในปี 2533 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ได้เข้ามาซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิม และมุ่งเน้นการขยายธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และชะลอการให้เช่าซื้อรถยนต์ หลังจากนั้น บริษัทได้ขยายธุรกิจสินเชื่อให้เช่าซื้อด้านอื่น ๆ ได้แก่ รถบรรทุก รถเครื่องจักรกล แท่นพิมพ์ ตลอดจนธุรกิจสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง [...]

372
Load More
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
2
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Beta (ค่าเบต้า)
 
5
Dow Jones คืออะไร?