หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ธุรกิจการเงิน http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 KGI – บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kgi/ http://hoondb.com/kgi/#comments Sun, 21 Sep 2014 09:31:04 +0000 http://hoondb.com/?p=6536 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อย่างครบวงจร สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ธุรกรรมค้าหลักทรัพย์ 3. ธุรกรรมที่ปรึกษาการลงทุน 4. ธุรกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5. ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกด้วย

]]>
ชื่อย่อหุ้น KGI ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KGI Securities Thailand PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 15 ธ.ค. 2532

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

kgi_logoบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อย่างครบวงจร สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ธุรกรรมค้าหลักทรัพย์ 3. ธุรกรรมที่ปรึกษาการลงทุน 4. ธุรกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5. ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกด้วย

]]>
http://hoondb.com/kgi/feed/ 0
KCAR – บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kcar/ http://hoondb.com/kcar/#comments Fri, 19 Sep 2014 08:20:12 +0000 http://hoondb.com/?p=6523 บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทการจัดหารถยนต์ให้เช่าแบบสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) อายุการเช่าส่วนใหญ่มีตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และการให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rent) อายุการเช่าไม่เกิน 1 ปี (ช่ารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน) นอกจากนี้บริษัทยังมีการจำหน่ายรถยนต์เช่าที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่าผ่านตัวแทนจำหน่ายคือบริษัทย่อย ซึ่งทำให้มีกำไรจากการขายรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าภายหลังหมดอายุสัญญาเช่าอีกด้วย

]]>
ชื่อย่อหุ้น KCAR ชื่อบริษัท บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
Krungthai Car Rent & Lease PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 01 ธ.ค. 2548

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

kcar_logoบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทการจัดหารถยนต์ให้เช่าแบบสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) อายุการเช่าส่วนใหญ่มีตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และการให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rent) อายุการเช่าไม่เกิน 1 ปี (ช่ารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน) นอกจากนี้บริษัทยังมีการจำหน่ายรถยนต์เช่าที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่าผ่านตัวแทนจำหน่ายคือบริษัทย่อย ซึ่งทำให้มีกำไรจากการขายรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าภายหลังหมดอายุสัญญาเช่าอีกด้วย

]]>
http://hoondb.com/kcar/feed/ 0
KBANK – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kbank/ http://hoondb.com/kbank/#comments Fri, 19 Sep 2014 07:16:31 +0000 http://hoondb.com/?p=6504 ธนาคารกสิกรไทยประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี หรือ ธุรกิจขนาดใหญ่ ภายใต้เครื่อข่ายต่าง ๆ เช่น KBANK KAsset KResearch KSecurities KLeasing และ KF&E เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น KBANK ชื่อบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Kasikornbank PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ ธนาคาร เข้าซื้อขายวันแรก 11 ก.พ. 2519

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

kbank_logoธนาคารกสิกรไทยประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี หรือ ธุรกิจขนาดใหญ่ ภายใต้เครื่อข่ายต่าง ๆ เช่น KBANK KAsset KResearch KSecurities KLeasing และ KF&E เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/kbank/feed/ 0
JMT – บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/jmt/ http://hoondb.com/jmt/#comments Wed, 17 Sep 2014 08:53:11 +0000 http://hoondb.com/?p=6479 JMT เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพที่เจ้าหนี้ไม่สามารถติดตามได้ ซึ่งครอบคลุมหนี้ทุกประเภท และบริษัทยังดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพอันเป็นผลจากที่ธนาคารสถาบันการเงินรวมถึงบริษัทเช่าซื้อบางแห่งมีนโยบายที่จะลดสัดส่วนหนี้ด้อยคุณภาพและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมอื่น ๆ เช่น การให้บริการด้านกฎหมาย เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น JMT ชื่อบริษัท บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
JMT Network Services PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 27 พ.ย. 2555

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

jmt_logoJMT เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพที่เจ้าหนี้ไม่สามารถติดตามได้ ซึ่งครอบคลุมหนี้ทุกประเภท และบริษัทยังดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพอันเป็นผลจากที่ธนาคารสถาบันการเงินรวมถึงบริษัทเช่าซื้อบางแห่งมีนโยบายที่จะลดสัดส่วนหนี้ด้อยคุณภาพและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมอื่น ๆ เช่น การให้บริการด้านกฎหมาย เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/jmt/feed/ 0
INSURE – บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/insure/ http://hoondb.com/insure/#comments Sun, 14 Sep 2014 15:52:29 +0000 http://hoondb.com/?p=6338 บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2492 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ประกันภัยนิรภัย จำกัด ต่อมาในปี 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ประกันภัย จำกัด” โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ที่เป็นเจ้าของบริษัทอินเตอร์ไลฟ์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต ต่อมาในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “อินทรประกันภัย” เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย ไม่ใช่ประกันชีวิตตามที่เคยเข้าใจ (จากชื่อของบริษัทที่มีคำว่า Life อยู่ด้วย) โดยบริษัทรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ซึ่งได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุเบ็ดเตล็ด

]]>
ชื่อย่อหุ้น INOX ชื่อบริษัท บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Indara Insurance PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต เข้าซื้อขายวันแรก 01 มี.ค. 2534

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

insure_logoบริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2492 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ประกันภัยนิรภัย จำกัด ต่อมาในปี 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ประกันภัย จำกัด” โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ที่เป็นเจ้าของบริษัทอินเตอร์ไลฟ์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต ต่อมาในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “อินทรประกันภัย” เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย ไม่ใช่ประกันชีวิตตามที่เคยเข้าใจ (จากชื่อของบริษัทที่มีคำว่า Life อยู่ด้วย) โดยบริษัทรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ซึ่งได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุเบ็ดเตล็ด

]]>
http://hoondb.com/insure/feed/ 0
IFS – บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ifs/ http://hoondb.com/ifs/#comments Wed, 10 Sep 2014 18:01:58 +0000 http://hoondb.com/?p=6305 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS) เป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านธุรกิจแฟคเตอริ่งของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งด้านความมั่นคงและคุณภาพของการบริการที่เป็นเลิศ มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีบริษัทในเครืออยู่ในอีกหลายประเทศ อาทิเช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย เป็นต้น บริการทางด้านการเงินของ IFS ได้แก่ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง ลิสซิ่ง/เช่าซื้อ แอลซี ทีอาร์ (CONFIRMING LC/TR), INVENTORY FINANCING, CONTRACT FINANCING, FLOOR PLAN, BLOCK DISCOUNTING และบริการตรวจสอบข้อมูลการค้า ด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพ

]]>
ชื่อย่อหุ้น IFS ชื่อบริษัท บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
IFS Capital (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 10 ส.ค. 2553

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ifs_logoบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS) เป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านธุรกิจแฟคเตอริ่งของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งด้านความมั่นคงและคุณภาพของการบริการที่เป็นเลิศ มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีบริษัทในเครืออยู่ในอีกหลายประเทศ อาทิเช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย เป็นต้น บริการทางด้านการเงินของ IFS ได้แก่ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง ลิสซิ่ง/เช่าซื้อ แอลซี ทีอาร์ (CONFIRMING LC/TR), INVENTORY FINANCING, CONTRACT FINANCING, FLOOR PLAN, BLOCK DISCOUNTING และบริการตรวจสอบข้อมูลการค้า ด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพ

]]>
http://hoondb.com/ifs/feed/ 0
GL – บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gl/ http://hoondb.com/gl/#comments Wed, 03 Sep 2014 12:02:28 +0000 http://hoondb.com/?p=5898 บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2529 เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ต่อมาในปี 2533 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ได้เข้ามาซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิม และมุ่งเน้นการขยายธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และชะลอการให้เช่าซื้อรถยนต์ หลังจากนั้น บริษัทได้ขยายธุรกิจสินเชื่อให้เช่าซื้อด้านอื่น ๆ ได้แก่ รถบรรทุก รถเครื่องจักรกล แท่นพิมพ์ ตลอดจนธุรกิจสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อขายผ่อนชำระและสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล ภายหลังตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทเน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียวบริษัทได้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

]]>
ชื่อย่อหุ้น GL ชื่อบริษัท บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
Group Lease PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 13 ต.ค. 2547

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

gl_logoบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2529 เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ต่อมาในปี 2533 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ได้เข้ามาซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิม และมุ่งเน้นการขยายธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และชะลอการให้เช่าซื้อรถยนต์ หลังจากนั้น บริษัทได้ขยายธุรกิจสินเชื่อให้เช่าซื้อด้านอื่น ๆ ได้แก่ รถบรรทุก รถเครื่องจักรกล แท่นพิมพ์ ตลอดจนธุรกิจสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อขายผ่อนชำระและสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล ภายหลังตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทเน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียวบริษัทได้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

]]>
http://hoondb.com/gl/feed/ 0
GBX – บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gbx/ http://hoondb.com/gbx/#comments Tue, 02 Sep 2014 17:21:31 +0000 http://hoondb.com/?p=5871 บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในปัจจุบันบริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเชอรี่จำกัด และบริษัท เอเชีย อิควิตี้ เวนเจอร์ จำกัด ลักษณะธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทแบ่งออกได้ดังนี้ 1. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บริษัทหลักทรัพย์) เป็นบริษัทแกนเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2545 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภทจากกระทรวงการคลัง ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 25 และในปี 2551 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และใบอนุญาตประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

2. บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และได้ยื่นขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเริ่มประกอบการในไตรมาส 2 ของปี 2547

3. บริษัท เอเซีย อิควิตี้ เวนเจอร์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุน ร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน ในลักษณะเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างการลงทุนของบริษัทให้ชัดเจนแยกต่างหากจากธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจการเงิน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน เป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีศักยภาพที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

]]>
ชื่อย่อหุ้น GBX ชื่อบริษัท บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Globlex Holding Management PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 05 ต.ค. 2547

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

gbx_logoบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในปัจจุบันบริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเชอรี่จำกัด และบริษัท เอเชีย อิควิตี้ เวนเจอร์ จำกัด ลักษณะธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทแบ่งออกได้ดังนี้ 1. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บริษัทหลักทรัพย์) เป็นบริษัทแกนเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2545 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภทจากกระทรวงการคลัง ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 25 และในปี 2551 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และใบอนุญาตประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

2. บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และได้ยื่นขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเริ่มประกอบการในไตรมาส 2 ของปี 2547

3. บริษัท เอเซีย อิควิตี้ เวนเจอร์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุน ร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน ในลักษณะเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างการลงทุนของบริษัทให้ชัดเจนแยกต่างหากจากธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจการเงิน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน เป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีศักยภาพที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

]]>
http://hoondb.com/gbx/feed/ 0
FSS – บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/fss/ http://hoondb.com/fss/#comments Tue, 02 Sep 2014 07:03:01 +0000 http://hoondb.com/?p=5854 “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)” ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “SYRUS” เป็น “FSS” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท หลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 และบริษัทฯ ได้ไปลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งยังเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ในการเป็นตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยอีกด้วย

]]>
ชื่อย่อหุ้น FSS ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
Finansia Syrus Securities PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 27 ต.ค. 2547

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

fss_logo“บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)” ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “SYRUS” เป็น “FSS” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท หลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 และบริษัทฯ ได้ไปลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งยังเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ในการเป็นตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยอีกด้วย

]]>
http://hoondb.com/fss/feed/ 0
FNS – บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/fns/ http://hoondb.com/fns/#comments Mon, 01 Sep 2014 16:38:16 +0000 http://hoondb.com/?p=5809 ฟินันซ่า เป็นกลุ่มบริษัทวาณิชธนกิจชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2545 กลุ่มบริษัทฟินันซ่าก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยนาย ยูจีน เอส เดวิส และนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ อดีตสองนายธนาคารผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุนจากธนาคาร เชส แมนฮัตตัน (Chase Manhattan Bank) และดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน ฟินันซ่าได้พัฒนากลายเป็นกลุ่มบริษัทวาณิชธนกิจชั้นแนวหน้าของประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันโดดเด่นในด้านการลงทุนในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้

กลุ่มบริษัทฟินันซ่า ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่าง ๆ แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย และสำนักงานสาขาต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง ปักกิ่ง และเวียดนาม รูปแบบในการให้บริการด้านการเงินนี้ ได้แก่ วาณิชธนกิจ (Investment Banking) การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง (Wealth Management) การบริหารจัดการกองทุน (Fund Management) และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Equity) นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Brokerage) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมได้อีกด้วย

]]>
ชื่อย่อหุ้น FNS ชื่อบริษัท บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
Finansa PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 25 ก.ย. 2545

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

fns_logoฟินันซ่า เป็นกลุ่มบริษัทวาณิชธนกิจชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2545 กลุ่มบริษัทฟินันซ่าก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยนาย ยูจีน เอส เดวิส และนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ อดีตสองนายธนาคารผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุนจากธนาคาร เชส แมนฮัตตัน (Chase Manhattan Bank) และดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน ฟินันซ่าได้พัฒนากลายเป็นกลุ่มบริษัทวาณิชธนกิจชั้นแนวหน้าของประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันโดดเด่นในด้านการลงทุนในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้

กลุ่มบริษัทฟินันซ่า ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่าง ๆ แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย และสำนักงานสาขาต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง ปักกิ่ง และเวียดนาม รูปแบบในการให้บริการด้านการเงินนี้ ได้แก่ วาณิชธนกิจ (Investment Banking) การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง (Wealth Management) การบริหารจัดการกองทุน (Fund Management) และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Equity) นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Brokerage) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมได้อีกด้วย

]]>
http://hoondb.com/fns/feed/ 0