หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ข้อมูลหลักทรัพย์ http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 APCO – บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/apco/ http://hoondb.com/apco/#comments Thu, 11 Dec 2014 06:31:56 +0000 http://hoondb.com/?p=7717  

]]>
ชื่อย่อหุ้น EA ชื่อบริษัท บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
Asian Phytoceuticals PCL กลุ่มอุตสาหกรรม MAI Industry เข้าซื้อขายวันแรก 04 พ.ย. 2554

 

]]>
http://hoondb.com/apco/feed/ 0
EA – บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ea/ http://hoondb.com/ea/#comments Wed, 10 Dec 2014 20:55:16 +0000 http://hoondb.com/?p=7713 ชื่อย่อหุ้น EA ชื่อบริษัท บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ENERGY ABSOLUTE PCL กลุ่มอุตสาหกรรม MAI Industry วันที่ก่อตั้ง 6 มี.ค. 2549 เข้าซื้อขายวันแรก 30 ม.ค. 2556 ]]>
http://hoondb.com/ea/feed/ 0
EXAMPLE – บริษัท เอ๊กแซมเพิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/example/ http://hoondb.com/example/#comments Tue, 23 Sep 2014 13:04:46 +0000 http://hoondb.com/?p=5645

ชื่อย่อหุ้น EXAMPLE ชื่อบริษัท บริษัท เอ๊กแซมเพิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Example (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม MAI Industry วันที่ก่อตั้ง 22 ธ.ค. 2502 เข้าซื้อขายวันแรก 22 ธ.ค. 2559 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

Discription here. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, Discription here.

ประเภท รายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท. Discription here. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

[vc_row][vc_column width=”1/2″]

วิสัยทัศน์

[quote_center]Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s[/quote_center]

พันธกิจ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, Discription here. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

[/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

ประวัติความเป็นมา

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets [...]]]> large banner 400

ชื่อย่อหุ้น EXAMPLE
ชื่อบริษัท บริษัท เอ๊กแซมเพิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Example (Thailand) PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม MAI Industry
วันที่ก่อตั้ง 22 ธ.ค. 2502
เข้าซื้อขายวันแรก 22 ธ.ค. 2559

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

Discription here. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, Discription here.

ประเภท รายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท. Discription here. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

[vc_row][vc_column width=”1/2″]

วิสัยทัศน์

[quote_center]Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s[/quote_center]

พันธกิจ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, Discription here. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

[/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

ประวัติความเป็นมา

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

2014

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when…

2011

standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting

2009

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop.

2008

remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

[/vc_column][/vc_row]

ติดต่อบริษัท

[vc_row][vc_column width=”1/2″]

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 0-5×31-7335 -6
โทรสาร: 02-371-3×75

ฝ่ายบริการลูกค้า

โทรศัพท์: 0-5331-73×5 -6
โทรสาร: 02-371-3×75

สำนักงานใหญ่

108/90 อาคาร เอ๊กแซมเพิลเพลส ชั้น 35 ถนนเพลินจิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10480
โทรศัพท์: 0-5331-73×5 -6
โทรสาร: 02-371-3×75

[/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

ติดตามเราบน Facebook

[/vc_column][/vc_row]

 

]]> http://hoondb.com/example/feed/ 0
KGI – บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kgi/ http://hoondb.com/kgi/#comments Sun, 21 Sep 2014 09:31:04 +0000 http://hoondb.com/?p=6536 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อย่างครบวงจร สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ธุรกรรมค้าหลักทรัพย์ 3. ธุรกรรมที่ปรึกษาการลงทุน 4. ธุรกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5. ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกด้วย

]]>
ชื่อย่อหุ้น KGI ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KGI Securities Thailand PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 15 ธ.ค. 2532

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

kgi_logoบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อย่างครบวงจร สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ธุรกรรมค้าหลักทรัพย์ 3. ธุรกรรมที่ปรึกษาการลงทุน 4. ธุรกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5. ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกด้วย

]]>
http://hoondb.com/kgi/feed/ 0
KDH – บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kdh/ http://hoondb.com/kdh/#comments Fri, 19 Sep 2014 09:19:14 +0000 http://hoondb.com/?p=6532 บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลกรุงธน 1 และ โรงพยาบาลกรุงธน 2 โดยให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

]]>
ชื่อย่อหุ้น KDH ชื่อบริษัท บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Thonburi Medical Centre PCL กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ การแพทย์ เข้าซื้อขายวันแรก 17 ต.ค. 2532

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

kdh_logoบริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลกรุงธน 1 และ โรงพยาบาลกรุงธน 2 โดยให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

]]>
http://hoondb.com/kdh/feed/ 0
KCE – บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kce/ http://hoondb.com/kce/#comments Fri, 19 Sep 2014 08:56:30 +0000 http://hoondb.com/?p=6528 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน ) เดิมชื่อ บริษัท ควงเจริญ อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB (PRINTED CIRCUIT BOARD) ซึ่งเป็นแผ่น EPOXY GLASS ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดง เคลือบอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE” ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

]]>
ชื่อย่อหุ้น KCAR ชื่อบริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
KCE Electronics PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เข้าซื้อขายวันแรก 30 ส.ค. 2531

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

kce_logoบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน ) เดิมชื่อ บริษัท ควงเจริญ อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB (PRINTED CIRCUIT BOARD) ซึ่งเป็นแผ่น EPOXY GLASS ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดง เคลือบอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE” ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

]]>
http://hoondb.com/kce/feed/ 0
KCAR – บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kcar/ http://hoondb.com/kcar/#comments Fri, 19 Sep 2014 08:20:12 +0000 http://hoondb.com/?p=6523 บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทการจัดหารถยนต์ให้เช่าแบบสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) อายุการเช่าส่วนใหญ่มีตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และการให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rent) อายุการเช่าไม่เกิน 1 ปี (ช่ารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน) นอกจากนี้บริษัทยังมีการจำหน่ายรถยนต์เช่าที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่าผ่านตัวแทนจำหน่ายคือบริษัทย่อย ซึ่งทำให้มีกำไรจากการขายรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าภายหลังหมดอายุสัญญาเช่าอีกด้วย

]]>
ชื่อย่อหุ้น KCAR ชื่อบริษัท บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
Krungthai Car Rent & Lease PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 01 ธ.ค. 2548

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

kcar_logoบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทการจัดหารถยนต์ให้เช่าแบบสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) อายุการเช่าส่วนใหญ่มีตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และการให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rent) อายุการเช่าไม่เกิน 1 ปี (ช่ารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน) นอกจากนี้บริษัทยังมีการจำหน่ายรถยนต์เช่าที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่าผ่านตัวแทนจำหน่ายคือบริษัทย่อย ซึ่งทำให้มีกำไรจากการขายรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าภายหลังหมดอายุสัญญาเช่าอีกด้วย

]]>
http://hoondb.com/kcar/feed/ 0
KC – บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kc/ http://hoondb.com/kc/#comments Fri, 19 Sep 2014 07:59:56 +0000 http://hoondb.com/?p=6514 ก่อนที่จะมาเป็น บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คุณอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท เค.ซี. บริษัทเริ่มต้นมาจากการค้าวัสดุก่อสร้างไม้อัดเป็นหลัก พร้อมกับได้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อขายบ้าง โดยได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังในปี 2525 เริ่มจากการพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาปานกลางย่านคลองจั่น ถนนสุขาภิบาล 1 บริษัทได้พัฒนาโครงการทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการบ้านเดี่ยว และโครงการทาวน์เฮ้าส์ระดับกลางเป็นหลัก

]]>
ชื่อย่อหุ้น KC ชื่อบริษัท บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
K.C. Property PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 05 ต.ค. 2537

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

kc_logoก่อนที่จะมาเป็น บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คุณอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท เค.ซี. บริษัทเริ่มต้นมาจากการค้าวัสดุก่อสร้างไม้อัดเป็นหลัก พร้อมกับได้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อขายบ้าง โดยได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังในปี 2525 เริ่มจากการพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาปานกลางย่านคลองจั่น ถนนสุขาภิบาล 1 บริษัทได้พัฒนาโครงการทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการบ้านเดี่ยว และโครงการทาวน์เฮ้าส์ระดับกลางเป็นหลัก

]]>
http://hoondb.com/kc/feed/ 0
KBS – บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kbs/ http://hoondb.com/kbs/#comments Fri, 19 Sep 2014 07:27:11 +0000 http://hoondb.com/?p=6509 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มน้ำตาลครบุรีดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร โดยในปัจจุบัน (2557) บริษัทจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตลาลทรายขาว น้ำตาลทรายสีรำ และน้ำตาลทรายดิบ นอกจากนี้ยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการผลิตน้ำตาลของบริษัท เช่น การนำผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล 1. ไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งต่อให้ชาวไร่อ้อย 2. นำไปใช้ในหน่วยผลิตไฟฟ้าของบริษัท เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น KBS ชื่อบริษัท บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
Khonburi Sugar PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 27 พ.ค. 2554

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

kbs_logoบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มน้ำตาลครบุรีดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร โดยในปัจจุบัน (2557) บริษัทจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตลาลทรายขาว น้ำตาลทรายสีรำ และน้ำตาลทรายดิบ นอกจากนี้ยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการผลิตน้ำตาลของบริษัท เช่น การนำผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล 1. ไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งต่อให้ชาวไร่อ้อย 2. นำไปใช้ในหน่วยผลิตไฟฟ้าของบริษัท เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/kbs/feed/ 0
KBANK – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kbank/ http://hoondb.com/kbank/#comments Fri, 19 Sep 2014 07:16:31 +0000 http://hoondb.com/?p=6504 ธนาคารกสิกรไทยประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี หรือ ธุรกิจขนาดใหญ่ ภายใต้เครื่อข่ายต่าง ๆ เช่น KBANK KAsset KResearch KSecurities KLeasing และ KF&E เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น KBANK ชื่อบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Kasikornbank PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ ธนาคาร เข้าซื้อขายวันแรก 11 ก.พ. 2519

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

kbank_logoธนาคารกสิกรไทยประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี หรือ ธุรกิจขนาดใหญ่ ภายใต้เครื่อข่ายต่าง ๆ เช่น KBANK KAsset KResearch KSecurities KLeasing และ KF&E เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/kbank/feed/ 0