หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 IFEC – บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ifec/ http://hoondb.com/ifec/#comments Wed, 10 Sep 2014 17:50:58 +0000 http://hoondb.com/?p=6298

กลุ่มบริษัท IFEC ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคโนโลยี โซล่าร์เซลล์ (Photo Voltaic) ผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันกลุ่มบริษัท IFEC มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ VSPP ที่มีอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ระยะเวลา 10 ปี จำนวน 7 โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 10.392 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท IFEC ทุกโรงตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเข้มแสงอาทิตย์สูง เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดลพบุรี เป็นต้น บริษัทยังทำธุรกิจบริหารจัดการขยะชุมชนอีกด้วย ข้อมูลปริมาณขยะจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าศักยภาพขยะที่สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งหมดของประเทศประมาณ 262 เมกกะวัตต์ มีโรงไฟฟ้าขยะที่ดำเนินการแล้ว 12.54 เมกกะวัตต์ คงเหลือศักยภาพพลังงานขยะที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อีกประมาณ 250 เมกกะวัตต์ ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะคือ สิทธิในการบริหารจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของขยะ ซึ่งบริษัทในกลุ่มของ IFEC คือ บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตกำจัดขยะชุมชน มีหลุมฝังกลบขยะพื้นที่รวมประมาณ 60 ไร่ และในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 20 แห่งทำสัญญาใช้บริการกำจัดขยะของบริษัท โดย0บริษัทมีความสามารถรับกำจัดขยะได้มากถึง 450 ตันต่อวัน และบริษัทมีแผนที่จะดำเนินโครงการสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ขยะนี้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีศักยภาพที่จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 5 เมกกะวัตต์ในอนาคตอันใกล้นี้

[ข้อมูลบริษัทปี 2557]

]]>
ชื่อย่อหุ้น IFEC ชื่อบริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
Inter Far East Engineering PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน เข้าซื้อขายวันแรก 06 พ.ค. 2531

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

ifec_logo

กลุ่มบริษัท IFEC ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคโนโลยี โซล่าร์เซลล์ (Photo Voltaic) ผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันกลุ่มบริษัท IFEC มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ VSPP ที่มีอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ระยะเวลา 10 ปี จำนวน 7 โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 10.392 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท IFEC ทุกโรงตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเข้มแสงอาทิตย์สูง เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดลพบุรี เป็นต้น บริษัทยังทำธุรกิจบริหารจัดการขยะชุมชนอีกด้วย ข้อมูลปริมาณขยะจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าศักยภาพขยะที่สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งหมดของประเทศประมาณ 262 เมกกะวัตต์ มีโรงไฟฟ้าขยะที่ดำเนินการแล้ว 12.54 เมกกะวัตต์ คงเหลือศักยภาพพลังงานขยะที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อีกประมาณ 250 เมกกะวัตต์ ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะคือ สิทธิในการบริหารจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของขยะ ซึ่งบริษัทในกลุ่มของ IFEC คือ บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตกำจัดขยะชุมชน มีหลุมฝังกลบขยะพื้นที่รวมประมาณ 60 ไร่ และในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 20 แห่งทำสัญญาใช้บริการกำจัดขยะของบริษัท โดย0บริษัทมีความสามารถรับกำจัดขยะได้มากถึง 450 ตันต่อวัน และบริษัทมีแผนที่จะดำเนินโครงการสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ขยะนี้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีศักยภาพที่จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 5 เมกกะวัตต์ในอนาคตอันใกล้นี้

[ข้อมูลบริษัทปี 2557]

]]>
http://hoondb.com/ifec/feed/ 0
FANCY – บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/fancy/ http://hoondb.com/fancy/#comments Mon, 01 Sep 2014 14:48:31 +0000 http://hoondb.com/?p=5789 บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้และแปรรูปไม้ยางพาราเป็นหลัก โดยนำต้นยางที่ถูกกรีดน้ำออกไปจนหมดแล้วมารีไซเคิล บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น SAWN TIMBER, ALLFORM ITALIA, THIN CHIPBOARD และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ม้านั่ง ชุดเตียงนอน และอื่น ๆ อีกมากมาย

]]>
ชื่อย่อหุ้น FANCY ชื่อบริษัท บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
Fancy Wood Industries PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน เข้าซื้อขายวันแรก 22 ส.ค. 2537

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

fancy_logo1บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้และแปรรูปไม้ยางพาราเป็นหลัก โดยนำต้นยางที่ถูกกรีดน้ำออกไปจนหมดแล้วมารีไซเคิล บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น SAWN TIMBER, ALLFORM ITALIA, THIN CHIPBOARD และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ม้านั่ง ชุดเตียงนอน และอื่น ๆ อีกมากมาย

]]>
http://hoondb.com/fancy/feed/ 0
DTCI – บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/dtci/ http://hoondb.com/dtci/#comments Tue, 19 Aug 2014 14:13:41 +0000 http://hoondb.com/?p=5559 บริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเขียน ได้แก่ ปากกาลูกลื่น เป็นสินค้าหลักภายใต้เครื่องหมายการค้า LANCER, CANDY, Cheetah, Classmate และ Goldmedal ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ บริษัทยังผลิตเครื่องใช้สำนักงานและสินค้าเครื่องเขียนอื่น ๆ เช่น ปากกาเคมี ดินสอดำ ดินสอสี และ แท่นประทับตรา เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น DTCI ชื่อบริษัท บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
D.T.C. Industries PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน เข้าซื้อขายวันแรก 27 มี.ค. 2535

บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)

dtci_logoบริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเขียน ได้แก่ ปากกาลูกลื่น เป็นสินค้าหลักภายใต้เครื่องหมายการค้า LANCER, CANDY, Cheetah, Classmate และ Goldmedal ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ บริษัทยังผลิตเครื่องใช้สำนักงานและสินค้าเครื่องเขียนอื่น ๆ เช่น ปากกาเคมี ดินสอดำ ดินสอสี และ แท่นประทับตรา เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/dtci/feed/ 0
CEI : บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/cei/ http://hoondb.com/cei/#comments Sun, 06 Jul 2014 14:14:00 +0000 http://hoondb.com/?p=5097 บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CEI เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ในการออกแบบ และผลิตพัดลมโคมไฟเพดาน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิต ตั้งแต่ ปี 1949 ที่ประเทศไต้หวัน และต่อมาในปี 1979 บริษัทได้เริ่มก่อตั้งสำนักงาน และห้องแสดงสินค้า พัดลมเพดาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์แสดงสินค้า และสำนักงานบริการลูกค้า กระทั่งในปี 1987 ซีอีไอ ได้ทำการย้ายฐานการผลิตเข้ามาตั้งในประเทศไทย และนำกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ดังเช่นกระบวนการ และโรงงานผลิตมอเตอร์ โรงงานขึ้นรูปโลหะ โรงงานฉีดหล่ออโลหะ โรงงานชุบสี โรงงานพ่นสี และโรงงานประกอบเป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น CEI ชื่อบริษัท บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Compass East Industry (Thailand) PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน เข้าซื้อขายวันแรก 23 มี.ค. 2536

รายละเอียด บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

cei_logoบริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CEI เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ในการออกแบบ และผลิตพัดลมโคมไฟเพดาน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิต ตั้งแต่ ปี 1949 ที่ประเทศไต้หวัน และต่อมาในปี 1979 บริษัทได้เริ่มก่อตั้งสำนักงาน และห้องแสดงสินค้า พัดลมเพดาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์แสดงสินค้า และสำนักงานบริการลูกค้า กระทั่งในปี 1987 ซีอีไอ ได้ทำการย้ายฐานการผลิตเข้ามาตั้งในประเทศไทย และนำกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ดังเช่นกระบวนการ และโรงงานผลิตมอเตอร์ โรงงานขึ้นรูปโลหะ โรงงานฉีดหล่ออโลหะ โรงงานชุบสี โรงงานพ่นสี และโรงงานประกอบเป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/cei/feed/ 0
AJD – บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ajd/ http://hoondb.com/ajd/#comments Sat, 21 Jun 2014 14:10:32 +0000 http://hoondb.com/?p=4741 บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Crown Tech Advance Public Company Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผู้บริหารบริษัทต้องการพัฒนาตราสินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคในฐานะผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าของคนไทยที่มีคุณภาพและ ราคาที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual) อาทิ เครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี และชุดโฮมเธียเตอร์ เป็นต้น จากนั้นจึงขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจโดยเพิ่มสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Home Appliance) อาทิ แอร์เคลื่อนที่ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า กระติกน้ำร้อน เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น AJD ชื่อบริษัท บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
Crown Tech Advance PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน เข้าซื้อขายวันแรก 27 ก.พ. 2557

รายละเอียด บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ajdlogoบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Crown Tech Advance Public Company Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผู้บริหารบริษัทต้องการพัฒนาตราสินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคในฐานะผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าของคนไทยที่มีคุณภาพและ ราคาที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual) อาทิ เครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี และชุดโฮมเธียเตอร์ เป็นต้น จากนั้นจึงขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจโดยเพิ่มสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Home Appliance) อาทิ แอร์เคลื่อนที่ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า กระติกน้ำร้อน เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/ajd/feed/ 0