หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » สินค้าอุปโภคบริโภค http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 JCT – บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/jct/ http://hoondb.com/jct/#comments Wed, 17 Sep 2014 07:02:59 +0000 http://hoondb.com/?p=6469 บริษัทดำเนินธุรกิจ ผลิต จำหน่าย และส่งออกของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ เช่น เครื่องสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้า ตาบู (Tabu), เคลีย (KLEAR) และ ห้านกยูง (Five Peacock) ยาแผนปัจจุบัน น้ำมันยูคาลิปตัส จิงโจ้ Tensoplast และ Tigerplast เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น JCT ชื่อบริษัท บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Jack Chia Industries (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ เข้าซื้อขายวันแรก 24 ก.ย. 2533

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

jct_logoบริษัทดำเนินธุรกิจ ผลิต จำหน่าย และส่งออกของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ เช่น เครื่องสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้า ตาบู (Tabu), เคลีย (KLEAR) และ ห้านกยูง (Five Peacock) ยาแผนปัจจุบัน น้ำมันยูคาลิปตัส จิงโจ้ Tensoplast และ Tigerplast เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/jct/feed/ 0
IFEC – บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ifec/ http://hoondb.com/ifec/#comments Wed, 10 Sep 2014 17:50:58 +0000 http://hoondb.com/?p=6298

กลุ่มบริษัท IFEC ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคโนโลยี โซล่าร์เซลล์ (Photo Voltaic) ผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันกลุ่มบริษัท IFEC มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ VSPP ที่มีอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ระยะเวลา 10 ปี จำนวน 7 โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 10.392 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท IFEC ทุกโรงตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเข้มแสงอาทิตย์สูง เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดลพบุรี เป็นต้น บริษัทยังทำธุรกิจบริหารจัดการขยะชุมชนอีกด้วย ข้อมูลปริมาณขยะจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าศักยภาพขยะที่สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งหมดของประเทศประมาณ 262 เมกกะวัตต์ มีโรงไฟฟ้าขยะที่ดำเนินการแล้ว 12.54 เมกกะวัตต์ คงเหลือศักยภาพพลังงานขยะที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อีกประมาณ 250 เมกกะวัตต์ ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะคือ สิทธิในการบริหารจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของขยะ ซึ่งบริษัทในกลุ่มของ IFEC คือ บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตกำจัดขยะชุมชน มีหลุมฝังกลบขยะพื้นที่รวมประมาณ 60 ไร่ และในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 20 แห่งทำสัญญาใช้บริการกำจัดขยะของบริษัท โดย0บริษัทมีความสามารถรับกำจัดขยะได้มากถึง 450 ตันต่อวัน และบริษัทมีแผนที่จะดำเนินโครงการสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ขยะนี้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีศักยภาพที่จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 5 เมกกะวัตต์ในอนาคตอันใกล้นี้

[ข้อมูลบริษัทปี 2557]

]]>
ชื่อย่อหุ้น IFEC ชื่อบริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
Inter Far East Engineering PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน เข้าซื้อขายวันแรก 06 พ.ค. 2531

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

ifec_logo

กลุ่มบริษัท IFEC ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคโนโลยี โซล่าร์เซลล์ (Photo Voltaic) ผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันกลุ่มบริษัท IFEC มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ VSPP ที่มีอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ระยะเวลา 10 ปี จำนวน 7 โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 10.392 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท IFEC ทุกโรงตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเข้มแสงอาทิตย์สูง เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดลพบุรี เป็นต้น บริษัทยังทำธุรกิจบริหารจัดการขยะชุมชนอีกด้วย ข้อมูลปริมาณขยะจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าศักยภาพขยะที่สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งหมดของประเทศประมาณ 262 เมกกะวัตต์ มีโรงไฟฟ้าขยะที่ดำเนินการแล้ว 12.54 เมกกะวัตต์ คงเหลือศักยภาพพลังงานขยะที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อีกประมาณ 250 เมกกะวัตต์ ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะคือ สิทธิในการบริหารจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของขยะ ซึ่งบริษัทในกลุ่มของ IFEC คือ บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตกำจัดขยะชุมชน มีหลุมฝังกลบขยะพื้นที่รวมประมาณ 60 ไร่ และในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 20 แห่งทำสัญญาใช้บริการกำจัดขยะของบริษัท โดย0บริษัทมีความสามารถรับกำจัดขยะได้มากถึง 450 ตันต่อวัน และบริษัทมีแผนที่จะดำเนินโครงการสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ขยะนี้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีศักยภาพที่จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 5 เมกกะวัตต์ในอนาคตอันใกล้นี้

[ข้อมูลบริษัทปี 2557]

]]>
http://hoondb.com/ifec/feed/ 0
ICC – บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/icc/ http://hoondb.com/icc/#comments Sat, 06 Sep 2014 08:45:11 +0000 http://hoondb.com/?p=6029 บริษัทจำหน่ายสินค้าแฟชั่นจากทั้งต่างประเทศและบริษัทในเครือ ซึ่งได้แก่ เครื่องสำอางและเครื่องหอม  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย สินค้าแฟชั่นเครื่องหนัง เช่น ARROW, Walcoal, bsc, le coq sportif, LACOSTE เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น ICC ชื่อบริษัท บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
I.C.C. International PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ แฟชั่น เข้าซื้อขายวันแรก 21 ธ.ค. 2521

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

icc_logoบริษัทจำหน่ายสินค้าแฟชั่นจากทั้งต่างประเทศและบริษัทในเครือ ซึ่งได้แก่ เครื่องสำอางและเครื่องหอม  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย สินค้าแฟชั่นเครื่องหนัง เช่น ARROW, Walcoal, bsc, le coq sportif, LACOSTE เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/icc/feed/ 0
FANCY – บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/fancy/ http://hoondb.com/fancy/#comments Mon, 01 Sep 2014 14:48:31 +0000 http://hoondb.com/?p=5789 บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้และแปรรูปไม้ยางพาราเป็นหลัก โดยนำต้นยางที่ถูกกรีดน้ำออกไปจนหมดแล้วมารีไซเคิล บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น SAWN TIMBER, ALLFORM ITALIA, THIN CHIPBOARD และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ม้านั่ง ชุดเตียงนอน และอื่น ๆ อีกมากมาย

]]>
ชื่อย่อหุ้น FANCY ชื่อบริษัท บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
Fancy Wood Industries PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน เข้าซื้อขายวันแรก 22 ส.ค. 2537

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

fancy_logo1บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้และแปรรูปไม้ยางพาราเป็นหลัก โดยนำต้นยางที่ถูกกรีดน้ำออกไปจนหมดแล้วมารีไซเคิล บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น SAWN TIMBER, ALLFORM ITALIA, THIN CHIPBOARD และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ม้านั่ง ชุดเตียงนอน และอื่น ๆ อีกมากมาย

]]>
http://hoondb.com/fancy/feed/ 0
DTCI – บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/dtci/ http://hoondb.com/dtci/#comments Tue, 19 Aug 2014 14:13:41 +0000 http://hoondb.com/?p=5559 บริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเขียน ได้แก่ ปากกาลูกลื่น เป็นสินค้าหลักภายใต้เครื่องหมายการค้า LANCER, CANDY, Cheetah, Classmate และ Goldmedal ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ บริษัทยังผลิตเครื่องใช้สำนักงานและสินค้าเครื่องเขียนอื่น ๆ เช่น ปากกาเคมี ดินสอดำ ดินสอสี และ แท่นประทับตรา เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น DTCI ชื่อบริษัท บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
D.T.C. Industries PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน เข้าซื้อขายวันแรก 27 มี.ค. 2535

บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)

dtci_logoบริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเขียน ได้แก่ ปากกาลูกลื่น เป็นสินค้าหลักภายใต้เครื่องหมายการค้า LANCER, CANDY, Cheetah, Classmate และ Goldmedal ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ บริษัทยังผลิตเครื่องใช้สำนักงานและสินค้าเครื่องเขียนอื่น ๆ เช่น ปากกาเคมี ดินสอดำ ดินสอสี และ แท่นประทับตรา เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/dtci/feed/ 0
DSGT – บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/dsgt/ http://hoondb.com/dsgt/#comments Tue, 19 Aug 2014 13:16:33 +0000 http://hoondb.com/?p=5545 บริษัทผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กภายใต้แบรนด์ เบบี้เลิฟ เพทเพท และ ฟิตตี้ และผู้ใหญ่ภายใต้แบรนด์ เซอร์เทนตี้ โดยบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีฐานการผลิตและจำหน่ายอยู่ที่ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ จากการสนับสนุนของบริษัทแม่ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

]]>
ชื่อย่อหุ้น DSGT ชื่อบริษัท บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
DSG International (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ เข้าซื้อขายวันแรก 09 ส.ค. 2549

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

dsgt_logoบริษัทผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กภายใต้แบรนด์ เบบี้เลิฟ เพทเพท และ ฟิตตี้ และผู้ใหญ่ภายใต้แบรนด์ เซอร์เทนตี้ โดยบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีฐานการผลิตและจำหน่ายอยู่ที่ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ จากการสนับสนุนของบริษัทแม่ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

]]>
http://hoondb.com/dsgt/feed/ 0
CPL – บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/cpl/ http://hoondb.com/cpl/#comments Thu, 24 Jul 2014 15:01:22 +0000 http://hoondb.com/?p=5324 CPL ประกอบธุรกิจฟอกหนัง โดยมีสำนักงานตัวแทนตั้งอยู่ที่ประเทศจีน, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้แก่ “หนังผิวฟอกสำเร็จรูป” (Full Grain Leather) และ “หนังท้องฟอกสำเร็จรูป” (Split suede leather) ประเภทของหนังวัวฟอกสำเร็จรูปที่บริษัทฯ ผลิตได้แก่ Nubuck Leather, Oil & Wax Leather, Pigment Leather, Sued Leather and Water Proof Leather ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของตราสินค้า (Brand name) เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตรองเท้ากีฬาและรองเท้าลำลองชั้นนำของโลก อาทิ Adidas, Timberland, Lacost, Reebok, Rockport เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น CPL ชื่อบริษัท บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
C.P.L Group PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ แฟชั่น เข้าซื้อขายวันแรก 16 พ.ค. 2537

รายละเอียด บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)

cpl_logoCPL ประกอบธุรกิจฟอกหนัง โดยมีสำนักงานตัวแทนตั้งอยู่ที่ประเทศจีน, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้แก่ “หนังผิวฟอกสำเร็จรูป” (Full Grain Leather) และ “หนังท้องฟอกสำเร็จรูป” (Split suede leather) ประเภทของหนังวัวฟอกสำเร็จรูปที่บริษัทฯ ผลิตได้แก่ Nubuck Leather, Oil & Wax Leather, Pigment Leather, Sued Leather and Water Proof Leather ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของตราสินค้า (Brand name) เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตรองเท้ากีฬาและรองเท้าลำลองชั้นนำของโลก อาทิ Adidas, Timberland, Lacost, Reebok, Rockport เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/cpl/feed/ 0
CPH – บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/cph/ http://hoondb.com/cph/#comments Thu, 24 Jul 2014 14:42:26 +0000 http://hoondb.com/?p=5313 บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ในปี 2007 สัดส่วนการส่งออกของยอดขายทั้งหมดของบริษัท คือ สหรัฐอเมริกา 45% ยุโรป 45% และประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี และ ออสเตรเลีย เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น CPH ชื่อบริษัท บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Castle Peak Holdings PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ แฟชั่น เข้าซื้อขายวันแรก 11 มี.ค. 2535

รายละเอียด บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

cphบริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ในปี 2007 สัดส่วนการส่งออกของยอดขายทั้งหมดของบริษัท คือ สหรัฐอเมริกา 45% ยุโรป 45% และประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี และ ออสเตรเลีย เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/cph/feed/ 0
CEI : บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/cei/ http://hoondb.com/cei/#comments Sun, 06 Jul 2014 14:14:00 +0000 http://hoondb.com/?p=5097 บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CEI เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ในการออกแบบ และผลิตพัดลมโคมไฟเพดาน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิต ตั้งแต่ ปี 1949 ที่ประเทศไต้หวัน และต่อมาในปี 1979 บริษัทได้เริ่มก่อตั้งสำนักงาน และห้องแสดงสินค้า พัดลมเพดาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์แสดงสินค้า และสำนักงานบริการลูกค้า กระทั่งในปี 1987 ซีอีไอ ได้ทำการย้ายฐานการผลิตเข้ามาตั้งในประเทศไทย และนำกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ดังเช่นกระบวนการ และโรงงานผลิตมอเตอร์ โรงงานขึ้นรูปโลหะ โรงงานฉีดหล่ออโลหะ โรงงานชุบสี โรงงานพ่นสี และโรงงานประกอบเป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น CEI ชื่อบริษัท บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Compass East Industry (Thailand) PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน เข้าซื้อขายวันแรก 23 มี.ค. 2536

รายละเอียด บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

cei_logoบริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CEI เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ในการออกแบบ และผลิตพัดลมโคมไฟเพดาน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิต ตั้งแต่ ปี 1949 ที่ประเทศไต้หวัน และต่อมาในปี 1979 บริษัทได้เริ่มก่อตั้งสำนักงาน และห้องแสดงสินค้า พัดลมเพดาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์แสดงสินค้า และสำนักงานบริการลูกค้า กระทั่งในปี 1987 ซีอีไอ ได้ทำการย้ายฐานการผลิตเข้ามาตั้งในประเทศไทย และนำกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ดังเช่นกระบวนการ และโรงงานผลิตมอเตอร์ โรงงานขึ้นรูปโลหะ โรงงานฉีดหล่ออโลหะ โรงงานชุบสี โรงงานพ่นสี และโรงงานประกอบเป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/cei/feed/ 0
BTNC – บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/btnc/ http://hoondb.com/btnc/#comments Sat, 05 Jul 2014 11:41:59 +0000 http://hoondb.com/?p=5048 จัดจำหน่าย ออกแบบ และผลิตสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสตรีและบุรุษภายใต้แบรนด์สินค้ามากมาย เช่น GUY LAROCHE, C&D, LOF.FI.CIEL, JOUSSE, FERAUD, FLIP, GSP, SWITCH , UNIFORM SPECIALIZER และ STEPHANIE เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น BTNC ชื่อบริษัท บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
Boutique Newcity PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ แฟชั่น เข้าซื้อขายวันแรก 02 พ.ย. 2530

รายละเอียด บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

btnc_Logoจัดจำหน่าย ออกแบบ และผลิตสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสตรีและบุรุษภายใต้แบรนด์สินค้ามากมาย เช่น GUY LAROCHE, C&D, LOF.FI.CIEL, JOUSSE, FERAUD, FLIP, GSP, SWITCH , UNIFORM SPECIALIZER และ STEPHANIE เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/btnc/feed/ 0