หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » อาหารและเครื่องดื่ม http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 KBS – บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kbs/ http://hoondb.com/kbs/#comments Fri, 19 Sep 2014 07:27:11 +0000 http://hoondb.com/?p=6509 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มน้ำตาลครบุรีดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร โดยในปัจจุบัน (2557) บริษัทจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตลาลทรายขาว น้ำตาลทรายสีรำ และน้ำตาลทรายดิบ นอกจากนี้ยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการผลิตน้ำตาลของบริษัท เช่น การนำผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล 1. ไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งต่อให้ชาวไร่อ้อย 2. นำไปใช้ในหน่วยผลิตไฟฟ้าของบริษัท เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น KBS ชื่อบริษัท บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
Khonburi Sugar PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 27 พ.ค. 2554

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

kbs_logoบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มน้ำตาลครบุรีดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร โดยในปัจจุบัน (2557) บริษัทจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตลาลทรายขาว น้ำตาลทรายสีรำ และน้ำตาลทรายดิบ นอกจากนี้ยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการผลิตน้ำตาลของบริษัท เช่น การนำผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล 1. ไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งต่อให้ชาวไร่อ้อย 2. นำไปใช้ในหน่วยผลิตไฟฟ้าของบริษัท เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/kbs/feed/ 0
ICHI – บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ichi/ http://hoondb.com/ichi/#comments Sat, 06 Sep 2014 10:11:49 +0000 http://hoondb.com/?p=6033 ตัน ภาสกรนที นักธุรกิจ ผู้ก่อตั้งบริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในขณะนั้น โดยต่อมาได้ขายหุ้นใหญ่ของ บมจ.โออิชิกรุ๊ป ให้กับบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) และลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในปี 2010 วันที่ 9 กันยายน ตัน ภาสกรนที ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไม่ตัน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป ด้วยการจับทิศทางของคุณตัน ภาสกรนที ทำให้เกิดทางเลือกใหม่ของเครื่องดื่มในตลาดเมืองไทย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กลายเป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยเริ่มก่อกระแสอย่างเห็นได้ชัดและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จากมูลค่า 900 ล้านบาทของตลาดชาทั้งระบบในเมืองไทยเมื่อปี 2003 เพิ่มขึ้น เป็น 13,000 ล้านบาทในปี 2012

แต่นอกจากชาแล้ว ตัวเลือกเครื่องดื่มในตู้แช่ก็ยังดูน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับตลาดโลก คุณตัน ภาสกรนที ได้เล็งเห็นโอกาส จากการเดินทางในต่างประเทศว่า เราสามารถสร้างสรรค์ได้มากกว่าแค่ ชา กาแฟ และน้ำอัดลม เขาจึงลองวิจัย ค้นคว้า และคิดค้นเครื่องดื่มแนวใหม่ ที่จะเหมาะกับตลาดของคนรักสุขภาพ รวมทั้งเหมาะกับวิถีแบบไทๆ ด้วย ดับเบิ้ล ดริ๊งค์ จึงกลายมาเป็นเครื่องดื่มขวดแรกของอิชิตัน ที่ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพ แต่เข้ากับวัตถุดิบที่มีภายในท้องถิ่น น่าเสียดายที่เรามักมองข้ามภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาช้านาน ทั้ง ๆ ที่ธรรมชาติมีวิธีการรักษาดูแล หักลบและเสริมสร้างกันอย่างสมดุลโดยไม่ทิ้งสารเคมี หรือสิ่งตกค้างไว้ให้เป็นอันตราย ตามหลักของหยิน และหยางนั่นเอง

ในปี 2013 เรามีกำลังการผลิต 600 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่อง ต่อปี ด้วยนวัตกรรมการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลก ด้วยเงินลงทุนติดตั้งระบบถึง 3,500 ล้านบาท ด้วยระบบ Auto Warehouse ให้กับอิชิตัน ออร์แกนิค กรีนแฟคทอรี่ ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีการดำเนินการแบบออโต้ตั้งแต่ต้นไลน์การผลิตไปจนถึงสต็อกเก็บสินค้า โดยสามารถเดินเครื่องติดต่อกันได้ถึง 120 ชั่วโมง ลดปัญหา Human Error และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวสินค้าในทุก ๆ ด้าน

]]>
ชื่อย่อหุ้น ICHI ชื่อบริษัท บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Ichitan Group PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 21 เม.ย. 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ichi_logoตัน ภาสกรนที นักธุรกิจ ผู้ก่อตั้งบริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในขณะนั้น โดยต่อมาได้ขายหุ้นใหญ่ของ บมจ.โออิชิกรุ๊ป ให้กับบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) และลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในปี 2010 วันที่ 9 กันยายน ตัน ภาสกรนที ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไม่ตัน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป ด้วยการจับทิศทางของคุณตัน ภาสกรนที ทำให้เกิดทางเลือกใหม่ของเครื่องดื่มในตลาดเมืองไทย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กลายเป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยเริ่มก่อกระแสอย่างเห็นได้ชัดและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จากมูลค่า 900 ล้านบาทของตลาดชาทั้งระบบในเมืองไทยเมื่อปี 2003 เพิ่มขึ้น เป็น 13,000 ล้านบาทในปี 2012

แต่นอกจากชาแล้ว ตัวเลือกเครื่องดื่มในตู้แช่ก็ยังดูน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับตลาดโลก คุณตัน ภาสกรนที ได้เล็งเห็นโอกาส จากการเดินทางในต่างประเทศว่า เราสามารถสร้างสรรค์ได้มากกว่าแค่ ชา กาแฟ และน้ำอัดลม เขาจึงลองวิจัย ค้นคว้า และคิดค้นเครื่องดื่มแนวใหม่ ที่จะเหมาะกับตลาดของคนรักสุขภาพ รวมทั้งเหมาะกับวิถีแบบไทๆ ด้วย ดับเบิ้ล ดริ๊งค์ จึงกลายมาเป็นเครื่องดื่มขวดแรกของอิชิตัน ที่ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพ แต่เข้ากับวัตถุดิบที่มีภายในท้องถิ่น น่าเสียดายที่เรามักมองข้ามภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาช้านาน ทั้ง ๆ ที่ธรรมชาติมีวิธีการรักษาดูแล หักลบและเสริมสร้างกันอย่างสมดุลโดยไม่ทิ้งสารเคมี หรือสิ่งตกค้างไว้ให้เป็นอันตราย ตามหลักของหยิน และหยางนั่นเอง

ในปี 2013 เรามีกำลังการผลิต 600 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่อง ต่อปี ด้วยนวัตกรรมการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลก ด้วยเงินลงทุนติดตั้งระบบถึง 3,500 ล้านบาท ด้วยระบบ Auto Warehouse ให้กับอิชิตัน ออร์แกนิค กรีนแฟคทอรี่ ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีการดำเนินการแบบออโต้ตั้งแต่ต้นไลน์การผลิตไปจนถึงสต็อกเก็บสินค้า โดยสามารถเดินเครื่องติดต่อกันได้ถึง 120 ชั่วโมง ลดปัญหา Human Error และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวสินค้าในทุก ๆ ด้าน

]]>
http://hoondb.com/ichi/feed/ 0
HTC – บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/htc/ http://hoondb.com/htc/#comments Thu, 04 Sep 2014 17:25:17 +0000 http://hoondb.com/?p=6008 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก The Coca-Cola Company ซึ่งประกอบไปด้วย โคคา-โคลา แฟนต้า สไปร์ท และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในเครือ เช่น มินิท เมด สเแปลช น้ำทิพย์ โดยมีขอบเขตการผลิตเพื่อจำหน่ายเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้

]]>
ชื่อย่อหุ้น HTC ชื่อบริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Haad Thip PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 22 ธ.ค. 2531

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

HTC_logoบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก The Coca-Cola Company ซึ่งประกอบไปด้วย โคคา-โคลา แฟนต้า สไปร์ท และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในเครือ เช่น มินิท เมด สเแปลช น้ำทิพย์ โดยมีขอบเขตการผลิตเพื่อจำหน่ายเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้

]]>
http://hoondb.com/htc/feed/ 0
F&D – บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/fd/ http://hoondb.com/fd/#comments Mon, 01 Sep 2014 10:42:02 +0000 http://hoondb.com/?p=5786 บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารที่สินค้าประเภทผักและผลไม้เพื่อการส่งออก และเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศตั้งแต่ปี 2540 โดยเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันกับที่ส่งออก บริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น ขยายสายการผลิต การปรับปรุงโรงงานให้อยู่ในมาตรฐานสากล และร่วมลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยอยู่ในพื้นฐานเดิมซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 5 ประเภท ซึ่งได้แก่ (1) ผักและผลไม้ (2) อาหารพร้อมรับประทาน (3) อาหารแช่แข็ง (4) เครื่องเทศ เครื่องชูรส (5) เครื่องดื่ม

]]>
ชื่อย่อหุ้น F&D ชื่อบริษัท บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
Food and Drinks PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 03 ส.ค. 2537

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

f&dบริษัทเริ่มประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารที่สินค้าประเภทผักและผลไม้เพื่อการส่งออก และเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศตั้งแต่ปี 2540 โดยเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันกับที่ส่งออก บริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น ขยายสายการผลิต การปรับปรุงโรงงานให้อยู่ในมาตรฐานสากล และร่วมลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยอยู่ในพื้นฐานเดิมซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 5 ประเภท ซึ่งได้แก่ (1) ผักและผลไม้ (2) อาหารพร้อมรับประทาน (3) อาหารแช่แข็ง (4) เครื่องเทศ เครื่องชูรส (5) เครื่องดื่ม

]]>
http://hoondb.com/fd/feed/ 0
CPF – บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/cpf/ http://hoondb.com/cpf/#comments Thu, 17 Jul 2014 15:06:09 +0000 http://hoondb.com/?p=5306 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และ ปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐานการผลิตสินค้า เนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร

]]>
ชื่อย่อหุ้น CPF ชื่อบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 21 ธ.ค. 2530

รายละเอียด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

cpf_logo2บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และ ปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐานการผลิตสินค้า เนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร

]]>
http://hoondb.com/cpf/feed/ 0
CFRESH – บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/cfresh/ http://hoondb.com/cfresh/#comments Sun, 06 Jul 2014 14:42:03 +0000 http://hoondb.com/?p=5114 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งจากฟาร์มในประเทศ อ่าวไทย และทะเลอันดามัน โดยมีการส่งออกสินค้าหลักส่วนใหญ่ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ Seafresh, Sea AngelI, Phoenix ,Thai Chia, Go-Go และผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า

]]>
ชื่อย่อหุ้น CFRESH ชื่อบริษัท บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
Seafresh Industry PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 02 ส.ค. 2536

รายละเอียด บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

cfresh_logoบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งจากฟาร์มในประเทศ อ่าวไทย และทะเลอันดามัน โดยมีการส่งออกสินค้าหลักส่วนใหญ่ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ Seafresh, Sea AngelI, Phoenix ,Thai Chia, Go-Go และผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า

]]>
http://hoondb.com/cfresh/feed/ 0
APURE – บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/apure/ http://hoondb.com/apure/#comments Sun, 22 Jun 2014 07:18:54 +0000 http://hoondb.com/?p=4830 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร โดยจะมุ่งเน้นในธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตรและการแปรรูปการผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ผัก ผลไม้สดและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

]]>
ชื่อย่อหุ้น APURE ชื่อบริษัท บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Agripure Holdings PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 31 มี.ค. 2536

รายละเอียด บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

apurelogoบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร โดยจะมุ่งเน้นในธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตรและการแปรรูปการผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ผัก ผลไม้สดและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

]]>
http://hoondb.com/apure/feed/ 0