หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 KBS – บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kbs/ http://hoondb.com/kbs/#comments Fri, 19 Sep 2014 07:27:11 +0000 http://hoondb.com/?p=6509 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มน้ำตาลครบุรีดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร โดยในปัจจุบัน (2557) บริษัทจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตลาลทรายขาว น้ำตาลทรายสีรำ และน้ำตาลทรายดิบ นอกจากนี้ยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการผลิตน้ำตาลของบริษัท เช่น การนำผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล 1. ไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งต่อให้ชาวไร่อ้อย 2. นำไปใช้ในหน่วยผลิตไฟฟ้าของบริษัท เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น KBS ชื่อบริษัท บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
Khonburi Sugar PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 27 พ.ค. 2554

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

kbs_logoบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มน้ำตาลครบุรีดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร โดยในปัจจุบัน (2557) บริษัทจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตลาลทรายขาว น้ำตาลทรายสีรำ และน้ำตาลทรายดิบ นอกจากนี้ยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการผลิตน้ำตาลของบริษัท เช่น การนำผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล 1. ไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งต่อให้ชาวไร่อ้อย 2. นำไปใช้ในหน่วยผลิตไฟฟ้าของบริษัท เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/kbs/feed/ 0
ICHI – บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ichi/ http://hoondb.com/ichi/#comments Sat, 06 Sep 2014 10:11:49 +0000 http://hoondb.com/?p=6033 ตัน ภาสกรนที นักธุรกิจ ผู้ก่อตั้งบริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในขณะนั้น โดยต่อมาได้ขายหุ้นใหญ่ของ บมจ.โออิชิกรุ๊ป ให้กับบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) และลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในปี 2010 วันที่ 9 กันยายน ตัน ภาสกรนที ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไม่ตัน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป ด้วยการจับทิศทางของคุณตัน ภาสกรนที ทำให้เกิดทางเลือกใหม่ของเครื่องดื่มในตลาดเมืองไทย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กลายเป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยเริ่มก่อกระแสอย่างเห็นได้ชัดและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จากมูลค่า 900 ล้านบาทของตลาดชาทั้งระบบในเมืองไทยเมื่อปี 2003 เพิ่มขึ้น เป็น 13,000 ล้านบาทในปี 2012

แต่นอกจากชาแล้ว ตัวเลือกเครื่องดื่มในตู้แช่ก็ยังดูน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับตลาดโลก คุณตัน ภาสกรนที ได้เล็งเห็นโอกาส จากการเดินทางในต่างประเทศว่า เราสามารถสร้างสรรค์ได้มากกว่าแค่ ชา กาแฟ และน้ำอัดลม เขาจึงลองวิจัย ค้นคว้า และคิดค้นเครื่องดื่มแนวใหม่ ที่จะเหมาะกับตลาดของคนรักสุขภาพ รวมทั้งเหมาะกับวิถีแบบไทๆ ด้วย ดับเบิ้ล ดริ๊งค์ จึงกลายมาเป็นเครื่องดื่มขวดแรกของอิชิตัน ที่ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพ แต่เข้ากับวัตถุดิบที่มีภายในท้องถิ่น น่าเสียดายที่เรามักมองข้ามภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาช้านาน ทั้ง ๆ ที่ธรรมชาติมีวิธีการรักษาดูแล หักลบและเสริมสร้างกันอย่างสมดุลโดยไม่ทิ้งสารเคมี หรือสิ่งตกค้างไว้ให้เป็นอันตราย ตามหลักของหยิน และหยางนั่นเอง

ในปี 2013 เรามีกำลังการผลิต 600 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่อง ต่อปี ด้วยนวัตกรรมการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลก ด้วยเงินลงทุนติดตั้งระบบถึง 3,500 ล้านบาท ด้วยระบบ Auto Warehouse ให้กับอิชิตัน ออร์แกนิค กรีนแฟคทอรี่ ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีการดำเนินการแบบออโต้ตั้งแต่ต้นไลน์การผลิตไปจนถึงสต็อกเก็บสินค้า โดยสามารถเดินเครื่องติดต่อกันได้ถึง 120 ชั่วโมง ลดปัญหา Human Error และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวสินค้าในทุก ๆ ด้าน

]]>
ชื่อย่อหุ้น ICHI ชื่อบริษัท บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Ichitan Group PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 21 เม.ย. 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ichi_logoตัน ภาสกรนที นักธุรกิจ ผู้ก่อตั้งบริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในขณะนั้น โดยต่อมาได้ขายหุ้นใหญ่ของ บมจ.โออิชิกรุ๊ป ให้กับบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) และลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในปี 2010 วันที่ 9 กันยายน ตัน ภาสกรนที ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไม่ตัน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป ด้วยการจับทิศทางของคุณตัน ภาสกรนที ทำให้เกิดทางเลือกใหม่ของเครื่องดื่มในตลาดเมืองไทย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กลายเป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยเริ่มก่อกระแสอย่างเห็นได้ชัดและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จากมูลค่า 900 ล้านบาทของตลาดชาทั้งระบบในเมืองไทยเมื่อปี 2003 เพิ่มขึ้น เป็น 13,000 ล้านบาทในปี 2012

แต่นอกจากชาแล้ว ตัวเลือกเครื่องดื่มในตู้แช่ก็ยังดูน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับตลาดโลก คุณตัน ภาสกรนที ได้เล็งเห็นโอกาส จากการเดินทางในต่างประเทศว่า เราสามารถสร้างสรรค์ได้มากกว่าแค่ ชา กาแฟ และน้ำอัดลม เขาจึงลองวิจัย ค้นคว้า และคิดค้นเครื่องดื่มแนวใหม่ ที่จะเหมาะกับตลาดของคนรักสุขภาพ รวมทั้งเหมาะกับวิถีแบบไทๆ ด้วย ดับเบิ้ล ดริ๊งค์ จึงกลายมาเป็นเครื่องดื่มขวดแรกของอิชิตัน ที่ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพ แต่เข้ากับวัตถุดิบที่มีภายในท้องถิ่น น่าเสียดายที่เรามักมองข้ามภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาช้านาน ทั้ง ๆ ที่ธรรมชาติมีวิธีการรักษาดูแล หักลบและเสริมสร้างกันอย่างสมดุลโดยไม่ทิ้งสารเคมี หรือสิ่งตกค้างไว้ให้เป็นอันตราย ตามหลักของหยิน และหยางนั่นเอง

ในปี 2013 เรามีกำลังการผลิต 600 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่อง ต่อปี ด้วยนวัตกรรมการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลก ด้วยเงินลงทุนติดตั้งระบบถึง 3,500 ล้านบาท ด้วยระบบ Auto Warehouse ให้กับอิชิตัน ออร์แกนิค กรีนแฟคทอรี่ ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีการดำเนินการแบบออโต้ตั้งแต่ต้นไลน์การผลิตไปจนถึงสต็อกเก็บสินค้า โดยสามารถเดินเครื่องติดต่อกันได้ถึง 120 ชั่วโมง ลดปัญหา Human Error และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวสินค้าในทุก ๆ ด้าน

]]>
http://hoondb.com/ichi/feed/ 0
HTC – บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/htc/ http://hoondb.com/htc/#comments Thu, 04 Sep 2014 17:25:17 +0000 http://hoondb.com/?p=6008 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก The Coca-Cola Company ซึ่งประกอบไปด้วย โคคา-โคลา แฟนต้า สไปร์ท และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในเครือ เช่น มินิท เมด สเแปลช น้ำทิพย์ โดยมีขอบเขตการผลิตเพื่อจำหน่ายเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้

]]>
ชื่อย่อหุ้น HTC ชื่อบริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Haad Thip PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 22 ธ.ค. 2531

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

HTC_logoบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก The Coca-Cola Company ซึ่งประกอบไปด้วย โคคา-โคลา แฟนต้า สไปร์ท และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในเครือ เช่น มินิท เมด สเแปลช น้ำทิพย์ โดยมีขอบเขตการผลิตเพื่อจำหน่ายเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้

]]>
http://hoondb.com/htc/feed/ 0
GFPT – บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gfpt/ http://hoondb.com/gfpt/#comments Wed, 03 Sep 2014 11:22:25 +0000 http://hoondb.com/?p=5892 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท GFPT ครอบคลุมตั้งแต่สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจจำหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ และสายธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการชำแหละไก่ จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้า โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

]]>
ชื่อย่อหุ้น GFPT ชื่อบริษัท บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
GFPT PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร เข้าซื้อขายวันแรก 27 มี.ค. 2535

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

gfpt_logoบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท GFPT ครอบคลุมตั้งแต่สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจจำหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ และสายธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการชำแหละไก่ จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้า โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

]]>
http://hoondb.com/gfpt/feed/ 0
F&D – บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/fd/ http://hoondb.com/fd/#comments Mon, 01 Sep 2014 10:42:02 +0000 http://hoondb.com/?p=5786 บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารที่สินค้าประเภทผักและผลไม้เพื่อการส่งออก และเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศตั้งแต่ปี 2540 โดยเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันกับที่ส่งออก บริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น ขยายสายการผลิต การปรับปรุงโรงงานให้อยู่ในมาตรฐานสากล และร่วมลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยอยู่ในพื้นฐานเดิมซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 5 ประเภท ซึ่งได้แก่ (1) ผักและผลไม้ (2) อาหารพร้อมรับประทาน (3) อาหารแช่แข็ง (4) เครื่องเทศ เครื่องชูรส (5) เครื่องดื่ม

]]>
ชื่อย่อหุ้น F&D ชื่อบริษัท บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
Food and Drinks PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 03 ส.ค. 2537

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

f&dบริษัทเริ่มประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารที่สินค้าประเภทผักและผลไม้เพื่อการส่งออก และเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศตั้งแต่ปี 2540 โดยเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันกับที่ส่งออก บริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น ขยายสายการผลิต การปรับปรุงโรงงานให้อยู่ในมาตรฐานสากล และร่วมลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยอยู่ในพื้นฐานเดิมซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 5 ประเภท ซึ่งได้แก่ (1) ผักและผลไม้ (2) อาหารพร้อมรับประทาน (3) อาหารแช่แข็ง (4) เครื่องเทศ เครื่องชูรส (5) เครื่องดื่ม

]]>
http://hoondb.com/fd/feed/ 0
EE – บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ee/ http://hoondb.com/ee/#comments Tue, 26 Aug 2014 16:07:16 +0000 http://hoondb.com/?p=5629 บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 30 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเลกระป๋อง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา บริษัทได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อ มกราคม 2535 และได้จดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2536 ต่อมาในเดือนตุลาคม 2549 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,780 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจไปด้านพลังงาน ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552

]]>
ชื่อย่อหุ้น EE ชื่อบริษัท บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
Eternal Energy PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร เข้าซื้อขายวันแรก 10 ม.ค. 2535

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

ee_logoบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 30 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเลกระป๋อง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา บริษัทได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อ มกราคม 2535 และได้จดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2536 ต่อมาในเดือนตุลาคม 2549 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,780 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจไปด้านพลังงาน ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552

]]>
http://hoondb.com/ee/feed/ 0
CPI – บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/cpi/ http://hoondb.com/cpi/#comments Thu, 24 Jul 2014 14:49:53 +0000 http://hoondb.com/?p=5319 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มประเภทต่างๆ อาทิ น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอิน เพื่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ มากมาย และน้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวีธีบรรจุขวด ปี๊บ และถุง ตรา “ลีลา” ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล สำหรับใช้ในตลาดผู้บริโภคทั่วไป อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น ๆ อาทิ ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม และกากเมล็ดในปาล์ม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาปาล์มน้ำมัน เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานค้นคว้าวิจัยเพาะพันธุ์ปาล์มเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุด และผลิตผลมากขึ้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานของบริษัทฯ เอง รวมถึงจัดจำหน่ายต้นกล้าที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรทั่วไป

]]>
ชื่อย่อหุ้น CPI ชื่อบริษัท บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
Chumporn Palm Oil Industry กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร เข้าซื้อขายวันแรก 16 พ.ค. 2537

รายละเอียด บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

cpi_logoบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มประเภทต่างๆ อาทิ น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอิน เพื่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ มากมาย และน้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวีธีบรรจุขวด ปี๊บ และถุง ตรา “ลีลา” ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล สำหรับใช้ในตลาดผู้บริโภคทั่วไป อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น ๆ อาทิ ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม และกากเมล็ดในปาล์ม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาปาล์มน้ำมัน เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานค้นคว้าวิจัยเพาะพันธุ์ปาล์มเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุด และผลิตผลมากขึ้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานของบริษัทฯ เอง รวมถึงจัดจำหน่ายต้นกล้าที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรทั่วไป

]]>
http://hoondb.com/cpi/feed/ 0
CPF – บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/cpf/ http://hoondb.com/cpf/#comments Thu, 17 Jul 2014 15:06:09 +0000 http://hoondb.com/?p=5306 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และ ปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐานการผลิตสินค้า เนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร

]]>
ชื่อย่อหุ้น CPF ชื่อบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 21 ธ.ค. 2530

รายละเอียด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

cpf_logo2บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และ ปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐานการผลิตสินค้า เนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร

]]>
http://hoondb.com/cpf/feed/ 0
CM – บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/cm/ http://hoondb.com/cm/#comments Thu, 17 Jul 2014 07:15:32 +0000 http://hoondb.com/?p=5282 บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผักแช่แข็งและผลไม้ เช่น ถั่วแระ ถั่วแขก ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน แครอท มะม่วง สับปะรด เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น CM ชื่อบริษัท บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Chiangmai Frozen Foods PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร เข้าซื้อขายวันแรก 25 ม.ค. 2536

รายละเอียด บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

cm_logoบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผักแช่แข็งและผลไม้ เช่น ถั่วแระ ถั่วแขก ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน แครอท มะม่วง สับปะรด เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/cm/feed/ 0
CHOTI – บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/choti/ http://hoondb.com/choti/#comments Sun, 13 Jul 2014 16:06:21 +0000 http://hoondb.com/?p=5137 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง มีบริษัทย่อยหลายแห่งได้แก่ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด, บริษัท ที.เอส.เอฟ. ซีฟู้ด จำกัด และ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง โดยบริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเองเป็นหลัก เช่น Sea King, Sea Champion, Eagle ,Sea Queen ,Sea Flower, และ Blue Gulf เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น CHOTI ชื่อบริษัท บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร เข้าซื้อขายวันแรก 27 ก.พ. 2535

รายละเอียด บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

choti_logoบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง มีบริษัทย่อยหลายแห่งได้แก่ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด, บริษัท ที.เอส.เอฟ. ซีฟู้ด จำกัด และ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง โดยบริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเองเป็นหลัก เช่น Sea King, Sea Champion, Eagle ,Sea Queen ,Sea Flower, และ Blue Gulf เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/choti/feed/ 0