หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » Profitability Ratios http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 Return On Equity – ROE http://hoondb.com/return-on-equity-roe/ http://hoondb.com/return-on-equity-roe/#comments Mon, 30 Dec 2013 16:46:09 +0000 http://hoondb.com/?p=3693 ROE คืออะไร? Return On Equity (ROE) หรือ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คือ กำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับสินทรัพย์รวมลบด้วยหนี้สินรวม เราใช้ ROE ในการวัดความสามารถของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น สามารถคำนวณ ROE ได้ตามสูตรทางด้านล่างนี้

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทของคุณมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ 1 พันล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 50 ล้านบาท ROE ในกรณีนี้ก็จะเท่ากับ 5% (50,000,000 / 1,000,000,000)

ทำไม ROE จึงมีความสำคัญ? เพราะว่า ROE คือเครื่องมือบ่งชี้ว่าบริษัทมีความสามารถในการนำกำไรกลับมาลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เติบโตขึ้นได้ดีมากน้อยแค่ไหน บางอุตสาหกรรมมีค่า ROE สูงเพราะไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์มากมายเพื่อดำเนินกิจการ เช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นต้น แต่ในบางอุตสาหกรรมก็จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากก่อนที่จะสามารถสร้างกำไรได้ ดังนั้น นักลงทุนควรเปรียบเทียบ ROE ระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อหาจุดที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากกำไรที่ได้มาไม่ได้ถูกนำไปลงทุนต่อ ค่า ROE ก็ดูเหมือนจะไม่มีความหมายมากซักเท่าไหร่ ดังนั้น การดูเพียงแค่ค่า ROE อาจไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจเพื่อลงทุน

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ ROE ROE เท่ากับกำไรสุทธิ (หลังปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ ก่อนปันผลหุ้นสามัญ) หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ROE ที่ 15% – 20% โดยประมาณถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดี ตรวจสอบค่า ROE ย้อนหลัง การหาค่าเฉลี่ยอาจทำให้มองเห็นภาพการเติบโตได้ชัดเจนมากขึ้น ]]>
ความหมาย “Return On Equity”

ROE คืออะไร? Return On Equity (ROE) หรือ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คือ กำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับสินทรัพย์รวมลบด้วยหนี้สินรวม เราใช้ ROE ในการวัดความสามารถของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น สามารถคำนวณ ROE ได้ตามสูตรทางด้านล่างนี้

roe-formula

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทของคุณมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ 1 พันล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 50 ล้านบาท ROE ในกรณีนี้ก็จะเท่ากับ 5% (50,000,000 / 1,000,000,000)

ทำไม ROE จึงมีความสำคัญ? เพราะว่า ROE คือเครื่องมือบ่งชี้ว่าบริษัทมีความสามารถในการนำกำไรกลับมาลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เติบโตขึ้นได้ดีมากน้อยแค่ไหน บางอุตสาหกรรมมีค่า ROE สูงเพราะไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์มากมายเพื่อดำเนินกิจการ เช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นต้น แต่ในบางอุตสาหกรรมก็จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากก่อนที่จะสามารถสร้างกำไรได้ ดังนั้น นักลงทุนควรเปรียบเทียบ ROE ระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อหาจุดที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากกำไรที่ได้มาไม่ได้ถูกนำไปลงทุนต่อ ค่า ROE ก็ดูเหมือนจะไม่มีความหมายมากซักเท่าไหร่ ดังนั้น การดูเพียงแค่ค่า ROE อาจไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจเพื่อลงทุน

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ ROE

  • ROE เท่ากับกำไรสุทธิ (หลังปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ ก่อนปันผลหุ้นสามัญ) หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น
  • ROE ที่ 15% – 20% โดยประมาณถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดี
  • ตรวจสอบค่า ROE ย้อนหลัง การหาค่าเฉลี่ยอาจทำให้มองเห็นภาพการเติบโตได้ชัดเจนมากขึ้น
]]>
http://hoondb.com/return-on-equity-roe/feed/ 0