หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » Liquidity Ratios http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 Current Ratio (อัตราส่วนทุนหมุนเวียน) http://hoondb.com/current-ratio/ http://hoondb.com/current-ratio/#comments Tue, 13 May 2014 14:34:22 +0000 http://hoondb.com/?p=4215 Current Ratio หรือ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน คือ อัตราส่วนระหว่าง สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) และ หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) เราใช้ Current Ratio เพื่อวัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของกิจการ โดยยิ่ง Current Ratio สูงเท่าไร ความในการชำระหนี้ระยะสั้นของกิจการก็จะยิ่งมีสูงขึ้นตามไปด้วย และในทางกลับกัน ค่า Current Ratio ที่ต่ำกว่า 1 บ่งชี้ว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่มากพอที่จะชำระหนี้ระยะสั้นได้ นับว่าไม่ใช่สัญญานที่ดีสำหรับบริษัท

Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities อัตราส่วนทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

Current Ratio จึงเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดสภาพคล่องของกิจการว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่ใช่ว่ายิ่งสูงจะยิ่งดีเสมอไป ในบางกรณีอาจหมายความว่าบริษัทจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน (โดยเฉพาะเงินสดซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน) ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ (ในมุมมองของนักลงทุน) จุดเหมาะสมของ Current Ratio เลยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง การเปรียบเทียบกับกิจการที่อยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกันจึงมักมีความหมายกว่าการเทียบต่างธุรกิจ ควรตั้งข้อสังเกตหาก Current Ratio ของกิจการห่างออกไปจากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

Note: Liquidity Ratio เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของ Current Ratio

]]>
ความหมาย Current Ratio

Current Ratio หรือ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน คือ อัตราส่วนระหว่าง สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) และ หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) เราใช้ Current Ratio เพื่อวัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของกิจการ โดยยิ่ง Current Ratio สูงเท่าไร ความในการชำระหนี้ระยะสั้นของกิจการก็จะยิ่งมีสูงขึ้นตามไปด้วย และในทางกลับกัน ค่า Current Ratio ที่ต่ำกว่า 1 บ่งชี้ว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่มากพอที่จะชำระหนี้ระยะสั้นได้ นับว่าไม่ใช่สัญญานที่ดีสำหรับบริษัท

Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

Current Ratio จึงเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดสภาพคล่องของกิจการว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่ใช่ว่ายิ่งสูงจะยิ่งดีเสมอไป ในบางกรณีอาจหมายความว่าบริษัทจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน (โดยเฉพาะเงินสดซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน) ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ (ในมุมมองของนักลงทุน) จุดเหมาะสมของ Current Ratio เลยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง การเปรียบเทียบกับกิจการที่อยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกันจึงมักมีความหมายกว่าการเทียบต่างธุรกิจ ควรตั้งข้อสังเกตหาก Current Ratio ของกิจการห่างออกไปจากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

Note: Liquidity Ratio เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของ Current Ratio

]]>
http://hoondb.com/current-ratio/feed/ 0