บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account)


ความหมาย บัญชีวางเงินล่วงหน้า

บัญชีวางเงินล่วงหน้า หรือ บัญชี Cash Balance คือประเภทของบัญชีที่สามารถใช้ซื้อหลักทรัพย์ได้ตามวงเงินที่ฝากไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซึ่งต้องงวางเงินหลักประกันมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ต้องการจะซื้อ โดยหลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนดไว้ ดังนั้น หากซื้อหุ้นหรือถอนเงินหลักประกันออกจะส่งผลให้อำนาจซื้อลดลงเหลือเท่ากับเงินหลักประกันคงเหลืออยู่ในบัญชี

ยกตัวอย่าง

ฝากเงินหลักประกันไว้ 100,000 บาท ก็จะสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 100,000 บาท และถ้าซื้อหุ้นไปแล้วอำนาจซื้อก็จะลดลงไปตามจำนวนที่ซื้อไปจนกว่าจะขายออกมา โดยอำนาจซื้อจะเพิ่มกลับคืนมามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่ากำไรหรือขาดทุน