Candlestick (กราฟแท่งเทียน)


Candlestick คืออะไร?

Candlestick หรือ กราฟแท่งเทียน คือ กราฟชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อดูความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ กราฟแท่งเทียนถูกคิดค้นขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Munehisa Homma ในช่วง ค.ศ. 1850 และถูกเผยแพร่ไปสู่ชาวตะวันตกโดยนาย Steve Nison ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “Japanese Candlestick Charting Techniques” กราฟแท่งเทียนเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical analysis) มันสามารถบอกรายละเอียดของข้อมูลราคาได้มากกว่ากราฟแบบ Line chart

HOONDB.CANDLESTICK

1 แท่งเทียนประกอบไปด้วยข้อมูล 4 อย่างคือ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และ ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด (แท่งเทียนในรูปด้านบนมีระยะเวลาเท่ากับ 1 วัน) เราเรียกช่วงลำตัวของแท่งเทียน (ส่วนสีเขียวและสีแดง) ว่า “Real body” มันคือส่วนต่างของราคาเปิดและราคาปิด แท่งเทียนเป็นสีเขียวแสดงให้เห็นว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด (Bullish Candle) และในทางกลับกัน แท่งเทียนที่เป็นสีแดงแสดงให้เห็นว่าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด (Bearish Candle) ในบางประเทศอาจใช้แท่งเทียนสีขาวดำแทนสีเขียวแดงเลย หรือหรืออาจใช้สีฟ้าแทนสีเขียวก็ได้

ตัวอย่าง: กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) ด้านล่างเป็นของหุ้น Intuch (บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น) โดย 1 แท่งเทียนมีระยะเวลาเท่ากับ 1 วันเหมือนกับด้านบน แท่งเทียนทั้งหมดในรูปด้านล่างแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น Intuch ออกมาเป็นกราฟ (ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน)

กราฟแท่งเทียนมีความสำคัญอย่างไร?

  • สามารถเข้าใจได้ง่าย! Canddlestick (แท่งเทียน) แสดงรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการข้อมูลของราคาออกมาให้เห็นในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าใจได้ง่ายแม้ว่าจะเป็นมือใหม่ก็ตาม
  • สามารถแสดงจุดเปลี่ยนของราคา (เช่น เทรนด์ แรงซื้อและแรงขาย) ออกมาได้รวดเร็วและแม่นยำกว่ากราฟแบบอื่น
  • สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ ได้ดีกว่า (Technical tools)
  • สามารถใช้ได้กับทุกตลาดไม่ว่าจะเป็น Stock market, Forex market หรือ Commodity markets

candlestickhdb