โปรแกรมคิดต้นทุนเฉลี่ย


kidoondb1

โปรแกรมคิดต้นทุนเฉลี่ย ใส่ราคาทุนเดิมพร้อมจำนวน และราคาทุนใหม่พร้อมจำนวน ระบบจะคำนวณราคาเฉลี่ย ให้โดยอัตโนมัติ (ไม่รวมค่าคอม) ดูตัวอย่างการใช้งานด้านล่าง โปรแกรมคิดต้นทุนเฉลี่ย

ตัวอย่างการใช้งาน: สมมุติว่าท่านมี JAS อยู่ในมือที่ราคา 8.25 บาท อยู่ 5,000 หุ้น ให้ใส่ 8.25 ลงไปในช่อง ราคาทุนเดิม และ 5,000 ลงไปในช่องจำนวน วันดีคืนดี JAS ราคาร่วงไปเหลือ 7.65 ท่านต้องการซื้อเพิ่มเพื่อดึงราคาเฉลี่ยของท่านให้ต่ำลงมา ก็ให้ใส่ราคาและจำนวนใหม่ที่ต้องการลงไปในช่องถัดไป…   คำเตือน: การถัวมีความเสี่ยง