โปรแกรมคิดหุ้น


kidoondb1

โปรแกรมคิดหุ้น เทรดผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยบัญชี Cash Balance โดยค่าคอมเริ่มต้นอยู่ที่ 0.168846% สำหรับ 5 ล้านบาทแรก ไม่คิดค่าคอมขั้นต่ำ ให้ใส่จำนวนหุ้นและราคาซื้อ-ขายที่ต้องการ ระบบจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติ
โปรแกรมคิดหุ้น เทรดผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยบัญชี Cash Account โดยค่าคอมเริ่มต้นอยู่ที่ 0.222346% สำหรับ 5 ล้านบาทแรก ไม่คิดคอมขั้นต่ำ ให้ใส่จำนวนหุ้นและราคาซื้อ-ขายที่ต้องการ ระบบจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติ
โปรแกรมคิดหุ้น ส่งคำสั่งผ่านมาร์เก็ตติ้งด้วยบัญชีประเภทใดก็ตาม มีค่าคอมเริ่มต้นอยู่ที่ 0.275846% สำหรับ 5 ล้านบาทแรก ไม่คิดคอมขั้นต่ำ ให้ใส่จำนวนหุ้นและราคาซื้อ-ขายที่ต้องการ ระบบจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: โปรดใช้งานด้วยความระมัดระวัง หากพบข้อผิดพลาดกรุณา แจ้งเราที่นี่

ตารางการคิดค่าคอมขั้นบันไดแบบมาตรฐาน โดยจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเอง (ผ่านอินเทอร์เน็ต) และ ส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด (มาร์เก็ตติ้ง) โดยหากเป็นการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดจะโดนค่าคอมสูงสุดไม่ว่าจะใช้บัญชีประเภทไหนก็ตาม แต่ถ้าเป็นการส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตก็จะคิดค่าคอมตามประเภทบัญชีที่ใช้ ค่าคอมมิชชั่นคืออะไร?
ตารางค่าคอม