BJCHI – บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น BJCHI
ชื่อบริษัท บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
BJC Heavy Industries PCL
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
เข้าซื้อขายวันแรก 28 พ.ย. 2556

รายละเอียด บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

bjchi_logoบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยแบ่งแยกเป็น 4 ประเภทหลักได้แก่:

 

1. งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก – ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กให้เป็นชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก โดยการนำเหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่นมาตัด ดัด เชื่อม และประกอบตามแบบที่ลูกค้ากำหนด

2. งานแปรรูป และประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ – รับจ้างก่อสร้าง และประกอบกลุ่มงานตามแบบของลูกค้า โดยใช้การออกแบบที่เน้นโครงสร้างเหล็กและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นหลัก พร้อมกับประกอบชิ้นส่วนงานระบบท่อ ระบบไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

3. งานติดตั้งนอกสถานที่ – ให้บริการติดตั้งโครงสร้างเหล็กนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ เช่น งานติดตั้งสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพลังงาน งานติดตั้งโรงไฟฟ้า และงานติดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

4. งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป – ให้บริการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปตามแบบของลูกค้าเป็นหลัก โดยลูกค้าเป็นฝ่ายจัดหาแม่แบบและส่งให้กับบริษัท หรือบริษัทเป็นผู้จัดหาแม่แบบเองแล้วแต่การตกลง