หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » adminhoondb http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 Market Summary 1/2/2015 http://hoondb.com/market-summary-122015/ http://hoondb.com/market-summary-122015/#comments Sun, 01 Feb 2015 13:46:14 +0000 http://hoondb.com/?p=8092 30/1/2015 SET ปิด -5.15 จุดยืนที่ 1581.25

30/1/2015 ราคาน้ำมันดิบทะยานขึ้นกว่า 8% จากจุดต่ำสุดในรอบ 6 ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

 

]]>
set 1-2-2015

30/1/2015 SET ปิด -5.15 จุดยืนที่ 1581.25

crude oil 30-1-2015

30/1/2015 ราคาน้ำมันดิบทะยานขึ้นกว่า 8% จากจุดต่ำสุดในรอบ 6 ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

 

]]>
http://hoondb.com/market-summary-122015/feed/ 0
Market Summary 9/1/2015 http://hoondb.com/market-summary-9-1-2015/ http://hoondb.com/market-summary-9-1-2015/#comments Thu, 08 Jan 2015 10:30:10 +0000 http://hoondb.com/?p=8006 9/1/2015 SET Index ปิด +7.80 จุด ยืนที่ 1529.42

 

 

]]>
set 9-1-2015

9/1/2015 SET Index ปิด +7.80 จุด ยืนที่ 1529.42

 

 

]]>
http://hoondb.com/market-summary-9-1-2015/feed/ 0
APCO – บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/apco/ http://hoondb.com/apco/#comments Thu, 11 Dec 2014 06:31:56 +0000 http://hoondb.com/?p=7717  

]]>
ชื่อย่อหุ้น EA ชื่อบริษัท บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
Asian Phytoceuticals PCL กลุ่มอุตสาหกรรม MAI Industry เข้าซื้อขายวันแรก 04 พ.ย. 2554

 

]]>
http://hoondb.com/apco/feed/ 0
EA – บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ea/ http://hoondb.com/ea/#comments Wed, 10 Dec 2014 20:55:16 +0000 http://hoondb.com/?p=7713 ชื่อย่อหุ้น EA ชื่อบริษัท บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ENERGY ABSOLUTE PCL กลุ่มอุตสาหกรรม MAI Industry วันที่ก่อตั้ง 6 มี.ค. 2549 เข้าซื้อขายวันแรก 30 ม.ค. 2556 ]]>
http://hoondb.com/ea/feed/ 0
Holding Period Return http://hoondb.com/holding-period-return/ http://hoondb.com/holding-period-return/#comments Sat, 25 Oct 2014 09:08:18 +0000 http://hoondb.com/?p=7496 Holding Period Return (HPR) คือ ผลตอบแทนตลอดช่วงถือครอง เป็นการคำนวณอย่างง่ายในช่วงระยะเวลาที่ได้ถือครอง เราสามารถคำนวณ HPR ได้จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ (1) อัตราผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (Dividends) และ (2) ส่วนต่างราคาซื้อขาย กำไรขาดทุน เรียกว่า Capital Gain/Capital Loss

HPR = [เงินปันผล + (ราคาสุดท้าย – ราคาเริ่มต้น)] / ราคาเริ่มต้น

ยกตัวอย่างการคำนวณ HPR

สมมุติว่าคุณได้ซื้อหุ้นบริษัท ABC ไว้ที่ราคา 100 บาท และในระหว่างปีบริษัทจ่ายปันผล 4 บาทต่อหุ้น หนึ่งปีถัดมาคุณตัดสินใจขายหุ้น ABC ทิ้งที่ราคา 115 บาท ดังนั้น ผลตอบแทนตลอดช่วงถือครอง หรือ HPR ก็จะเท่ากับ [3 + (115 – 100)] / 100 ซึ่งก็คือ 0.18 หรือ 18% นั่นเอง

 

]]>
ความหมาย Holding Period Return

Holding Period Return (HPR) คือ ผลตอบแทนตลอดช่วงถือครอง เป็นการคำนวณอย่างง่ายในช่วงระยะเวลาที่ได้ถือครอง เราสามารถคำนวณ HPR ได้จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ (1) อัตราผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (Dividends) และ (2) ส่วนต่างราคาซื้อขาย กำไรขาดทุน เรียกว่า Capital Gain/Capital Loss

HPR = [เงินปันผล + (ราคาสุดท้าย – ราคาเริ่มต้น)] / ราคาเริ่มต้น

ยกตัวอย่างการคำนวณ HPR

สมมุติว่าคุณได้ซื้อหุ้นบริษัท ABC ไว้ที่ราคา 100 บาท และในระหว่างปีบริษัทจ่ายปันผล 4 บาทต่อหุ้น หนึ่งปีถัดมาคุณตัดสินใจขายหุ้น ABC ทิ้งที่ราคา 115 บาท ดังนั้น ผลตอบแทนตลอดช่วงถือครอง หรือ HPR ก็จะเท่ากับ [3 + (115 – 100)] / 100 ซึ่งก็คือ 0.18 หรือ 18% นั่นเอง

 

]]>
http://hoondb.com/holding-period-return/feed/ 0
Total Return http://hoondb.com/total-return/ http://hoondb.com/total-return/#comments Sat, 25 Oct 2014 08:07:43 +0000 http://hoondb.com/?p=7517 Total Return คือ ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน ซึ่งประกอบไปด้วย ผลตอบแทนทุกอย่างที่ได้รับจากการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น หรือ ดอกเบี้ย/ส่วนลดจากการลงทุนในตราสารหนี้ รวมไปถึงผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยเราสามารถคำนวณผลตอบแทนรวมจากการลงทุนได้ ดังนี้

Total Return = เงินปันผล + ดอกเบี้ย + ส่วนลด + กำไรขาดทุนจากการขาย + สิทธิ Net Return = ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน – ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

อย่างไรก็ตาม Total Return ไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยเราเรียกผลตอบแทนรวมที่หักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนออกไปแล้วว่า ผลตอบแทนสุทธิ หรือ Net Return

]]>
ความหมาย Total Return

Total Return คือ ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน ซึ่งประกอบไปด้วย ผลตอบแทนทุกอย่างที่ได้รับจากการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น หรือ ดอกเบี้ย/ส่วนลดจากการลงทุนในตราสารหนี้ รวมไปถึงผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยเราสามารถคำนวณผลตอบแทนรวมจากการลงทุนได้ ดังนี้

Total Return = เงินปันผล + ดอกเบี้ย + ส่วนลด + กำไรขาดทุนจากการขาย + สิทธิ
Net Return = ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน – ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

อย่างไรก็ตาม Total Return ไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยเราเรียกผลตอบแทนรวมที่หักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนออกไปแล้วว่า ผลตอบแทนสุทธิ หรือ Net Return

]]>
http://hoondb.com/total-return/feed/ 0
Turnover List http://hoondb.com/turnover-list/ http://hoondb.com/turnover-list/#comments Thu, 23 Oct 2014 09:15:22 +0000 http://hoondb.com/?p=7428 Turnover List คือ รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายอย่างหนาแน่น (มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง เปลี่ยนมือกันมาก) โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะจัดทำ Turnover List ทุกสัปดาห์ เริ่มจากวันทำการวันสุดท้ายของสัปดาห์จนถึงวันทำการก่อนวันสุดท้ายของสัปดาห์ถัดไป และเผยแพร่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ถัดไป ยกตัวอย่างเช่น รวบรวมข้อมูลระหว่าง วันศุกร์นี้ – วันพฤหัสบดีหน้า และเผยแพร่ Turnover List ในวันศุกร์หน้า โดยทาง ก.ล.ต. ได้บังคับใช้มาตรการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เพื่อเป็นการเตือนให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้น

 

Cash Balance

หลักทรัพย์ใดก็ตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่บน Turnover List จะสามารถทำการซื้อผ่านบัญชีประเภทวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account) เท่านั้น โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 รอบสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หากมีถือไว้อยู่แล้วก็สามารถขายได้ตามปกติ เราเรียกหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ใน Turnover List ว่า หุ้นติด Cash Balance

หลักเกณฑ์การคำนวณ

1. Turnover Ratio หรือ อัตราการหมุนเวียนซื้อขาย มากกว่าหรือเท่ากับ 30%

[box type=”custom” bg=”#ffffff” border=”#e8e8e8″]

1 Week Turnover Ratio ((มูลค่าซื้อหุ้นเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ x 5) / (%Free Float x Market Cap ของหุ้นเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์)) x 100

 

%Free Float ((จำนวนหุ้นทั้งหมด – จำนวนหุ้นของ Strategic Shareholder) / จำนวนหุ้นทั้งหมด ) x 100[/box]

โดยให้ จำนวนหุ้นทั้งหมด หมายถึง จำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้วทั้งหมด หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน (treasury stocks) และ Strategic shareholder ได้แก่ ผู้ถือหุ้นประเภทต่อไปนี้

 

กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 ระดับแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยทั่วไปจะยกเว้นผู้ถือหุ้นกลุ่มต่อไปนี้คือ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม และกองทุนที่ออมแบบมีภาระผูกพัน ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม

2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท 3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติดไม่เกิน (50 สำหรับหุ้นใน SET และ 5 สำหรับหุ้นใน MAI) อันดับแรกเรียงตาม %1W-turnover

หมายเหตุ: ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ (ไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย)

[ อ้างอิงข้อมูลจาก ก.ล.ต. ]

]]>
ความหมาย Turnover List

Turnover List คือ รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายอย่างหนาแน่น (มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง เปลี่ยนมือกันมาก) โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะจัดทำ Turnover List ทุกสัปดาห์ เริ่มจากวันทำการวันสุดท้ายของสัปดาห์จนถึงวันทำการก่อนวันสุดท้ายของสัปดาห์ถัดไป และเผยแพร่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ถัดไป ยกตัวอย่างเช่น รวบรวมข้อมูลระหว่าง วันศุกร์นี้ – วันพฤหัสบดีหน้า และเผยแพร่ Turnover List ในวันศุกร์หน้า โดยทาง ก.ล.ต. ได้บังคับใช้มาตรการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เพื่อเป็นการเตือนให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้น

 

Cash Balance

หลักทรัพย์ใดก็ตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่บน Turnover List จะสามารถทำการซื้อผ่านบัญชีประเภทวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account) เท่านั้น โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 รอบสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หากมีถือไว้อยู่แล้วก็สามารถขายได้ตามปกติ เราเรียกหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ใน Turnover List ว่า หุ้นติด Cash Balance

หลักเกณฑ์การคำนวณ

1. Turnover Ratio หรือ อัตราการหมุนเวียนซื้อขาย มากกว่าหรือเท่ากับ 30%

[box type=”custom” bg=”#ffffff” border=”#e8e8e8″]

1 Week Turnover Ratio
((มูลค่าซื้อหุ้นเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ x 5) / (%Free Float x Market Cap ของหุ้นเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์)) x 100

 

%Free Float
((จำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวนหุ้นของ Strategic Shareholder) / จำนวนหุ้นทั้งหมด ) x 100[/box]

โดยให้ จำนวนหุ้นทั้งหมด หมายถึง จำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้วทั้งหมด หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน (treasury stocks)
และ Strategic shareholder ได้แก่ ผู้ถือหุ้นประเภทต่อไปนี้

 

  1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 ระดับแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
  2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยทั่วไปจะยกเว้นผู้ถือหุ้นกลุ่มต่อไปนี้คือ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม และกองทุนที่ออมแบบมีภาระผูกพัน
  3. ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม

2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติดไม่เกิน (50 สำหรับหุ้นใน SET และ 5 สำหรับหุ้นใน MAI) อันดับแรกเรียงตาม %1W-turnover

หมายเหตุ: ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ (ไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย)

[ อ้างอิงข้อมูลจาก ก.ล.ต. ]

]]>
http://hoondb.com/turnover-list/feed/ 0
In the short run, the market is a voting machine, but in the long run it is a weighing machine. http://hoondb.com/quote5/ http://hoondb.com/quote5/#comments Wed, 15 Oct 2014 13:13:04 +0000 http://hoondb.com/?p=7326

“In the short run, the market is a voting machine, but in the long run it is a weighing machine.” – Benjamin Graham “ในระยะสั้นตลาดหุ้นคือการโหวต แต่ในระยะยาวตลาดหุ้นคือตราชั่ง”

]]>
quote5 hoondb

“In the short run, the market is a voting machine, but in the long run it is a weighing machine.” – Benjamin Graham
“ในระยะสั้นตลาดหุ้นคือการโหวต แต่ในระยะยาวตลาดหุ้นคือตราชั่ง”

]]>
http://hoondb.com/quote5/feed/ 0
Investing should be more like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement, take $800 and go to Las Vegas. http://hoondb.com/quote4/ http://hoondb.com/quote4/#comments Thu, 09 Oct 2014 14:10:25 +0000 http://hoondb.com/?p=7152

“Investing should be more like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement, take $800 and go to Las Vegas.” – Paul Samuelson “การลงทุนควรเป็นเหมือนการนั่งรอให้สีแห้ง หรือการเฝ้ามองต้นหญ้าเจริญเติบโต แต่ถ้าคุณต้องการความตื่นเต้น กำเงิน $800 แล้วไปลาสเวกัส”

นักลงทุนหลายคนลืมไปว่าการลงทุนต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทน ทำให้ในหลาย ๆ ครั้งก็เผลอไปเล่นเก็งกำไรหรือแม้แต่ลองวัดดวง จนในที่สุดอาจกลายเป็นการพนันได้ คำแนะนำคืออย่านำเงินลงทุนไปเล่นเสี่ยงดวง ถ้าอยากได้ความตื่นเต้นให้เอาเงินส่วนอื่นไปเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น

]]>
หุ้นดีบี_quote4

“Investing should be more like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement, take $800 and go to Las Vegas.” – Paul Samuelson
“การลงทุนควรเป็นเหมือนการนั่งรอให้สีแห้ง หรือการเฝ้ามองต้นหญ้าเจริญเติบโต แต่ถ้าคุณต้องการความตื่นเต้น กำเงิน $800 แล้วไปลาสเวกัส”

นักลงทุนหลายคนลืมไปว่าการลงทุนต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทน ทำให้ในหลาย ๆ ครั้งก็เผลอไปเล่นเก็งกำไรหรือแม้แต่ลองวัดดวง จนในที่สุดอาจกลายเป็นการพนันได้ คำแนะนำคืออย่านำเงินลงทุนไปเล่นเสี่ยงดวง ถ้าอยากได้ความตื่นเต้นให้เอาเงินส่วนอื่นไปเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น

]]>
http://hoondb.com/quote4/feed/ 0
Cost of Goods Sold (ต้นทุนขาย) http://hoondb.com/cost-of-goods-sold/ http://hoondb.com/cost-of-goods-sold/#comments Thu, 02 Oct 2014 12:06:43 +0000 http://hoondb.com/?p=6932 Cost of Goods Sold (COGS) หรือ ต้นทุนขาย คือ ต้นทุนที่ได้มาของสินค้า โดยถ้าบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าเอง ต้นทุนขายนั้นจะรวมไปถึงกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าโดยตรง และในกรณีที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง (ซื้อมาขายไป) ต้นทุนขายก็จะเป็นราคาต้นทุนที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้ามา โดยต้นทุนขายจะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท

]]>
ความหมาย Cost of Goods Sold

Cost of Goods Sold (COGS) หรือ ต้นทุนขาย คือ ต้นทุนที่ได้มาของสินค้า โดยถ้าบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าเอง ต้นทุนขายนั้นจะรวมไปถึงกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าโดยตรง และในกรณีที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง (ซื้อมาขายไป) ต้นทุนขายก็จะเป็นราคาต้นทุนที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้ามา โดยต้นทุนขายจะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท

]]>
http://hoondb.com/cost-of-goods-sold/feed/ 0