AJD – บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น AJD
ชื่อบริษัท บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
Crown Tech Advance PCL
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
เข้าซื้อขายวันแรก 27 ก.พ. 2557

รายละเอียด บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ajdlogoบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Crown Tech Advance Public Company Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผู้บริหารบริษัทต้องการพัฒนาตราสินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคในฐานะผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าของคนไทยที่มีคุณภาพและ ราคาที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual) อาทิ เครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี และชุดโฮมเธียเตอร์ เป็นต้น จากนั้นจึงขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจโดยเพิ่มสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Home Appliance) อาทิ แอร์เคลื่อนที่ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า กระติกน้ำร้อน เป็นต้น