แตกพาร์ (Stock Split)


ความหมาย แตกพาร์

การแตกพาร์ หรือ Stock Split คือ การที่บริษัทแตกหุ้นจดทะเบียนที่มีอยู่ออกตามสัดส่วนที่ต้องการ ส่งผลให้จำนวนหุ้นมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ Market Capitalization ยังคงเท่าเดิม หุ้นที่เพิ่มขึ้นจึงไม่ได้ทำให้มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้น แต่จะไปลดมูลค่าหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่แตกออกมาแทน ยกตัวอย่างง่าย ๆ คือเหมือนกับการแตกเหรียญ 10 เป็น 5 บาทสองเหรียญ หรือเป็นเหรียญบาท 10 เหรียญ จำนวนเหรียญมากขึ้นแต่มูลค่ายังคงเท่าเดิม

ยกตัวอย่าการแตกพาร์

สมมุติว่าบริษัท PAM&J มีหุ้นอยู่ทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น ราคาตลาดอยู่ที่ 500 บาทต่อหุ้น Market cap จะเท่ากับ 500 ล้านบาท ต่อมาบริษัทแตกพาร์ที่ 10 ต่อ 1 ทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดเพิ่มเป็น 10,000,000 หุ้น และราคาต่อหุ้นลดลงเหลือ 50 บาท ส่วน Market cap ยังคงเท่าเดิม

ทำไมต้องแตกพาร์?

เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง! สมมุติว่านักทุนต้องการซื้อหุ้นบริษัท PAM&J เงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายนั้นสูงถึง 50,000 บาท (1 Board lot เท่ากับ 100 หุ้น) แต่หลังจากการแตกพาร์ตามตัวอย่างด้านบน นักลงทุนใช้เงินเพียงแค่ 5,000 บาทก็สามารถซื้อหุ้นของบริษัท PAM&J ได้แล้ว และแม้ว่ามูลค่าของหุ้นจริง ๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในทางจิตวิทยา ราคาที่ต่ำลงบวกกับจำนวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นย่อมมีผลกระทบ ไม่มากก็น้อย อีกทั้ง Price Spread ยังลดน้อยลงอีก การแตกพาร์จึงมักส่งผลให้สภาพคล่องของหุ้นเพิ่มสูงขึ้น