เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับหุ้นดีบี

“HOON” หรือ หุ้น คือหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง
“DB” หรือ ดีบี ที่เป็นคำย่อมาจาก Database (ด้าต้าเบสที่แปลว่าฐานข้อมูล)

เว็บไซต์ HOONDB.COM (หุ้นดีบี) เป็นศูนย์รวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทุน เป้าหมายหลักของเราคือการให้ความรู้แก่นักลงทุนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ด้วยความหวังที่ว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ และจะสามารถนำองค์ความรู้หรือแนวความคิดต่าง ๆ ไปต่อยอดเพื่อสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน