อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)


Property & Construction

หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง: กลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และผู้ผู้พัฒนา สามารถแบ่งได้เป็นสามหมวดธุรกิจได้แก่ วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials), พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)


วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

  • ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตกแต่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะผลิตมาจากวัสดุประเภทใดก็ตามที่ไม่ใช่เหล็ก และรวมไปถึงสุขภัณฑ์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

  • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ให้บริการก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ, ผู้พัฒนา บริหาร จัดการ หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนหรือนายหน้าในการจำหน่ายและให้เช่าอหังสาริมทรัพย์, กองทุนรวมอหังสาริมทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND)

  • กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินไปลงทุนในอหังสาริมทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง สนามบิน เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ฯลฯ รายได้ของกองทุนรวมอหังสาริมทรัพย์มาจากค่าเช่า ดอกเบี้ย และกำไรจากการซื้อขายอหังสาริมทรัพย์