สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)


Consumer Products

หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค: กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าเพื่อกาอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย สามารถแบ่งได้เป็นสามหมวดธุรกิจได้แก่ แฟชั่น (Fashion) ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (Home & Office Products) และ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products & Pharmaceuticals)


แฟชั่น (FASHION)

  • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิต ออกแบบ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้: เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องหนัง และกระเป๋า, ผู้เจียรในและแปรรูปอัญมณี และเครื่องประดับต่าง ๆ, ผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมนี้ เช่นผู้ผลิตเส้นใย เส้นด้าย และฟอกหนังเป็นต้น

ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

  • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือน หรือสำนักงานดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายของใช้ในครัวเรือน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งบ้าน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น และเครื่องครัวเป็นต้น, ตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานและบ้านเช่น โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องถ่ายเอกสาร, ผู้ผลิตของใช้สำนักงาน เช่น ปากกา เครื่องเขียน และแฟ้มเอกสารต่าง ๆ

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

  • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและผู้ผลิตเพื่อการอุปโภคส่วนตัวต่าง ๆ เช่นเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ น้ำหอม ผ้าอ้อม และกระดาษชำระ, ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายยา เครื่องมือแพทย์ และสินค้าที่ใช้ Biotechnology ต่าง ๆ