อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น?


ปัจจัยของราคาหุ้น

ราคาหุ้นเคลื่อนไหวขึ้นลงทุกวันไปตามปัจจัยต่าง ๆ ลองอ่าน “ทำไมหุ้นมีขึ้น และก็มีลง?” ตรงนี้ก่อน! ประเด็นที่สำคัญจริง ๆ ไม่ใช่แค่ Demand & Supply แต่เป็นที่มาของความต้องการเบื้องหลังหุ้นแต่ละตัวต่างหาก บ้างก็ว่าข่าวที่เกี่ยวกับบริษัท บ้างก็ว่าตัวเลขเศรษฐกิจ บ้างก็ว่าเป็นเทคนิค ซึ่งคำตอบที่ถูกจริง ๆ อาจเป็นทั้งหมดก็เป็นได้

ตามทฤษฎีแล้ว ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวไปตามความรู้สึกของนักลงทุน สะท้อนออกมาเป็นราคาที่นักลงทุนคิดว่าเหมาะสมกับตัวบริษัทแล้ว (เกี่ยวข้อง: มูลค่าที่แท้จริง) ราคาหุ้นจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่มูลค่าของบริษัท (Market cap) แต่ยังรวมไปถึงความคาดหวังของนักลงทุนที่มีต่อตัวบริษัท โดยหนึ่งในปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดคือ “กำไร” ในระยะยาวแล้วถ้าหากบริษัทไม่มีกำไรก็ไม่สามารถอยู่รอดได้อย่างแน่นอน ดังนั้น ถ้าผลประกอบการของบริษัทออกมาดี หรือ คาดว่าจะออกมาดี ราคาหุ้นของบริษัทนั้น ๆ ก็มักจะพุ่งสูงขึ้น และในทางกลับกัน ราคาหุ้นก็มักตกต่ำลงเมื่อผลประกอบการของบริษัทออกมาแย่กว่าที่คาด ความคาดหวังจึงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นได้เป็นอย่างมาก

แน่นอนว่ายังมีอีกหลาย ๆ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นนอกเหนือจากกำไร อัตราส่วนต่าง ๆ เช่น P/E ROE รวมไปถึงการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค ล้วนถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการหามูลค่าที่เหมาะสมของราคาหุ้น ยังไม่นับอารมณ์ตลาดและนักลงทุนที่บางทีก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจึงไม่สามารถอธิบายได้อย่าง 100% แม้ว่าจะมีทฤษฎีมากมายมารองรับก็ตาม