ทำไมหุ้นมีขึ้น และก็มีลง?


ราคาหุ้นผันผวน มีขึ้น และก็มีลง!?

สาเหตุที่ราคาหุ้นผันผวน ขยับขึ้นและขยับลงตลอดเวลาก็เพราะมันคือการประมูล! เราซื้อขายหุ้นผ่าน ตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ซื้อและผู้ขายเป็นคนกำหนดราคาหุ้นในตลาดซึ่งเป็นไปตามหลัก Demand & Supply ยกตัวอย่างเช่น หากมีความต้องการซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากกว่าความต้องการขาย ราคาของหุ้นตัวนั้นก็จะปรับตัวสูงขึ้นเพราะผู้ซื้อยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงกว่า หุ้นขึ้น! และในทางกลับกัน ถ้ามีความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อราคาหุ้นก็จะปรับตัวลง หุ้นลง!

หากลองพิจารณาดูจะเห็นได้ว่าการขยับตัวของราคาหุ้นนั้นมาจากแรงซื้อและแรงขายที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น แม้ว่าจะไม่มีข่าวหรือปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อตัวบริษัท ราคาหุ้นก็สามารถขยับขึ้นลงได้ตามแรงซื้อขายนี้ เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตัดสินใจเทขายหุ้นออกมาเป็นจำนวนมากก็สามารถทำให้ราคาหุ้นตัวนั้นร่วงลงได้ เพียงเพราะจำนวนคนที่สนใจจะซื้อที่ราคาแถวนั้นมีไม่มากพอ ภาพด้านล่างเป็นราคา Bid Offer หุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย (BKI)

bki-bid-offer

จะเห็นได้ว่าฝั่งราคาแรกสุดของฝั่ง Bid อยู่ที่ 347 เป็นจำนวน 400 หุ้น รวมแล้วมูลค่าที่ราคานี้จะเท่ากับ 347 x 400 = 138,800 บาท! เพียงแค่มีใครซักคนที่ถือหุ้น BKI อยู่แสนกว่าบาทก็สามารถเทขายกดราคาหุ้นลงไปได้แล้ว (ในกรณีที่ไม่มีคนเติม Bid/ตั้งรับซื้อเพิ่ม) สรุปเลยก็คือ ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวไปตามแรงซื้อขายซึ่งมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท หรือ แม้แต่ความคาดหวังของตัวนักลงทุนเองเป็นต้น