กระบวนการซื้อขายหลักทรัยพ์


ขั้นตอนการซื้อขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต้องทำผ่านสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือที่เรารู้จักกันในนามว่า โบรกเกอร์ โดยบริษัทสมาชิกและบุคคลที่ทำหน้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายในนามของบริษัทสมาชิกต้องได้รับอนุญาติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเท่านั้น รูปด้านล่างแสดงให้เห็นถึง กระบวนการซื้อขายหลักทรัยพ์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
กระยวนการซื้อขายหลักทรัพย์

ผู้ซื้อหรือผู้ขายส่งคำสั่งซื้อขายให้โบรกเกอร์ (Broker) จากนั้นโบรกเกอร์จะดำเนินการส่งคำสั่งของลูกค้าเข้าสู่ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด (SET CONNECT) ซึ่งจะเกิดการจับคู่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (Execute) โบรกเกอร์มีหน้าที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าแล้วชำระเงินให้กับ TCH (บริษัท สำนักหักบัญชี) ซึ่งเป็นตัวกลางในการชำระเงินและรับมอบหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับโบรกเกอร์ แล้วจึงส่งต่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า