หุ้นดีบี คลังความรู้เรื่องหุ้น

Menu 
Hammer & Hanging Man

Hammer & Hanging Man

Hammer และ Hanging Man คือ รูปแบบของแท่งเทียน (Candlesticks pattern) โดยแท่งเทียนทั้งสองแบบมีรูปร่างเหมือนกันเป๊ะ ๆ แต่ว่ามีความหมายที่แตกต่างกัน..

|
Doji

Doji

Doji คือ รูปแบบของแท่งเทียน (Candlesticks pattern) โดยแท่งเทียนแบบ Doji จะมีลักษณะเป็นรูปเครื่องหมายบวก หรือรูปตัว T ตามรูปภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่าแท่งเทียนรูป Doji ไม่มีช่วงลำตัว..

|
Marubozu

Marubozu

Marubozu คือ รูปแบบของแท่งเทียน (Candlesticks pattern) โดยแท่งเทียนแบบ Marubozu จะมีแค่ช่วงลำตัวอย่างเดียว ไม่มีไส้เทียนยื่นออกมาจากทั้งด้านบนและด้านล่าง บางคนเรียกว่า “แท่งตัน” Marubozu..

|
Spinning top

Spinning top

Spinning top คือ รูปแบบของแท่งเทียน (Candlesticks pattern) โดยแท่งเทียนแบบ Spinning top จะมีไส้เทียนที่ค่อนข้างยาว และมีช่วงลำตัวสั้น ๆ อยู่ตรงกลางระหว่างไส้เทียนด้านบนและด้านล่าง Spinning top..

|